אאא

אלפים השתתפו במהלך יום הכיפורים בתפילות בישיבת חכמי לובלין בצילו של מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר שעל אף זקנותו המופלגת השתתף בכל התפילות.

לאחר תפילת ערבית ניגש לפני העמוד מרן פוסק הדור ואמר את פסוקי "לדוד מזמור" כשהקהל עונה אחריו פסוק בפסוק. אחרי התפילה איחל מרן ממקומו גמר חתימה טובה לכל הקהל.

בשעות הבוקר הפתיע את הרב ואת החסידים תלמידו של מרן פוסק הדור איש העסקים הנגיד דוד כץ שהגיע לשהות במחיצת רבו מארה"ב, ורכש את הזכות של פתיחת ארון הקודש בחזרת הש"ץ בשחרית למורו ורבו בסכום של 150,000 ש"ח.

יצויין כי בעליית מפטיר יונה כובד הנגיד לוי יצחק פורייס שלו קביעות לרכוש את הזכות לעלייה זו בכל שנה בסכום של 11 אלף ש"ח.

התלמידים מציינים כי למרות חולשתו נשמע קולו של מרן הגר"ש וואזנר בעת אמירת פרקי הסליחות בשעת תפילת נעילה כאשר הקהל הרב מתעורר בעקבות כך לתשובה שלימה.