אאא

הטבח בבית הכנסת: בשעות הצהריים (שלישי) התייחס ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין לרצח ארבעת תושבי הר נוף במהלך תפילת שחרית, ואמר כי זכו לקדש שם שמיים במותם. את הדברים אמר הרב אדלשטיין במהלך שיעור שמסר לתלמידי הישיבה. 

"אמרו בגמרא שלריב"ל קרה מקרה ובקרבת מגוריו טרף אריה אדם והרגיש ריב"ל אשם בזה, כי זהו הענין של שייכות לכל כלל ישראל. וכל מה שקורה שייך לכולם".

"במקרה הקשה היום זכו הנרצחים לקדש שמו יתברך בצורה שלא יכלו לפעול מחיים" אמר ראש הישיבה לתלמידיו.

"רצון השם יתברך בזה שאנחנו נפשפש במעשינו ונראה להתחזק בכל מה ששייך בעיקר במידות טובות" הוסיף. "לראות איך שייך להתחזק בזה, עוד עניין חשוב מאד זה להרגיש שייכות לצער המשפחות, לחוש אותם ולהתפלל לישועתם".