אאא

אינתיפאדה בירושלים • הטבח בבית הכנסת: הטבח בהיכל התפילה בבית הכנסת "קהילת בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים, בו נטבחו ארבעה יהודים, באמצע תפילת שחרית כשהם עטורים בטלית ותפילין, מזעזע את העם ומעורר תחושות קשות בכל שדרות הציבור החרדי בפרט והיהודי בכלל בארץ ובתפוצות.

כששמע חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת "עטרת ישראל" על הפיגוע הנורא נאנח בכאב ואמר את הפסוק: "כי עליך הורגנו כל היום".

הגרב"מ הוסיף כי "הרצח המזעזע התרחש במקום הכי קדוש, בתוך ביהמ"ד היכן שהשכינה שורה, בשעת התפילה, המקום הכי קרוב להקב"ה".

צפו: תהילים בישיבת פוניבז' לאחר הטבח 

"אוי זה נורא", נאנח הגרב"מ ואמר בדמעות כי "בטבח בשנת תרפ"ט בישיבת חברון זה היה על הסטנדר ואילו כאן זה על עמוד התפילה".

"וודאי שחייבים להתחזק כמה שיותר בקדושה, ולהתרחק מדברים שבחול", סיים הגרב"מ בכאב.