אאא

סערה בשכונת רמות בירושלים: בכירי הרבנים המקומיים חתומים על מכתב חריף נגד הקניון שפועל בשכונה ואוסרים על הציבור להתכנס אליו בשל בעיות רוחניות שיש במקום, לטענתם.

הרבנים פנו ליזמי החרדים שעומדים מאחורי הקניון, דני גרוסברד, צביקה שידלובסקי ואליעזר שוובר, מחברת "בית חדש", שחולקת בעלות משותפת בקניון עם חברת "הפניקס" אולם לטענת מקורבים לרבנים הם סרבו לשתף פעולה, וכך הוחלט לפרסם את המכתב החריף. 

וכך כותבים הרבנים: "לפני כשנתיים נפתח בשכונתנו קניון. בתקופה שקדמה לכך התחייבו בפנינו מנהלי הקניון כי הקניון יתאים לתושבי השכונה, יכבדו את אורח חייהם ולא יפגעו ברגשותיהם. בכדי לתת תוקף לדברים נכתב הסכם עם כללים ברורים בנושא צניעות וכדו', ולצורך כך אף מונה נציג שליח מטעמינו האמור לעמוד בקשר עם הנהלת הקניון ולוודא את ביצוע ההסכם".

בהמשך המכתב כותבים רבני השכונה: "לאחרונה ישנה התדרדרות גדולה בשטח, מרבית הסכרים נפרצו, ולמעשה הם נמנעים כליל מלכבד את ההסכם עד שהמצב כיום שהפרוץ רב על העומד, ולא זו בלבד הם אף הצהירו בפה מלא כי הקומה השלישית העומדת להיבנות תהיה באווירה גרועה מאלו הקיימות כיום בקניון".

הרבנים מצהירים כי "כעת אנו במצב של חוסר ברירה וכלו כל הקיצים, היות ומדובר בציבור שכבודו, ערכיו, חינוך ילדיו, וצביון השכונה חשובים לו, ציבור שלא מוכן שיתייחסו אליו כאל קהל שבוי, שאף אחד לא יכול לכפות עליו לקנות ולפרנס בעלי עסקים הלועגים לו לצרכיו וערכיו.

"לכן אין מנוס אלא לפנות לציבור היקר ולהודיע ברבים כי מאחר והמקום מסוכן רוחנית לנו ולצאצאנו. מעתה ועד הודעה חדשה אין להכנס ואין לקנות בקניון רמות". 

על המכתב חתמו עשרה מרבניה הבכירים של השכונה, ובהם הגאון רבי אשר ווייס שליט״א גאב״ד דרכי תורה, הגאון רבי שלמה ניימן, הגאון רבי מנחם מנדל פוקס ועוד. 

מדוברות קניון רמות נמסר בתגובה: "הנהלת קניון רמות מקדמת בברכה את המגזרים השונים שחיים בירושלים ובכלל זה המגזר החרדי. נפגשנו עם נציגי הרבנים ואנו עושים ונמשיך לעשות בכדי להתאים את אופיו של הקניון גם לציבור זה".

מכתב הרבנים
מכתב הרבנים