אאא

הצעת חוק ''רב ראשי אחד'' שעברה עוד שלב חשוב, איננה תכנית לביטול שני רבנים ראשיים לישראל, אלא תכנית לביטול המוסד ההיסטורי בן כשלוש מאות השנים של הראשון לציון - הרב הראשי הספרדי - וממילא להעמקת ההגמוניה האשכנזית בעולם הרבנות. 

וחשוב יותר: במבט לעומק עוד יתברר שמדובר בעוד ניצחון (עצום) שמעניקה בלא משים הממשלה הנוכחית לחרדיות המתבדלת על הישראליות. מוסד הראשון לציון משמש כאחד החוטים, שלא לומר הכבלים, המחברים את השסניקים לישראליות, לסמלי המדינה, לציונות.

העובדה שבכירי הרבנים השסניקים המשמשים בתפקיד הם חלק מסמלי המדינה, משתתפים באירועים ממלכתיים, ממלמלים את התקווה ויושבים באירועים בהם יש שירת נשים ומתחברים לישראליות היא משהו שאף אחד לא היה יכול להצליח לחדש בדור הנוכחי.

זה כמעט כמו הדגל על גג ישיבת פוניבז' ביום העצמאות, שהסיבה היחידה שממשיכים לתלות אותו היא, כי ככה מקובל מזה שנים. השסניקים מתייחסים ברצינות רבה למוסד הממלכתי הזה ובניגוד לחרדים האשכנזים שולחים אליו את גדולי רבניהם וכך מתקרבים אל הישראליות, אז מה עושה הממשלה הנוכחית? מרחיקה אותם.

את הדברים פרסם בן חיים בעמוד הפייסבוק שלו.