אאא

החל משבת פרשת שמות מתחילים ימי השובבי"ם  [ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים - ת'רומה ת'צווה]  שבכתבי האר"י וספרי חסידות נחשבים לתקופה מיוחדת בה מרבים בלימוד תורה וטהרה.

בחסידות צאנז מקדישים לכך התייחסות מיוחדת, לאחר שכ"ק האדמו"ר מרן השפע חיים זי"ע הנהיג את השבועות האלו לימי תשובה ומעשים טובים.

מזה מס' שנים שכ"ק האדמו"ר מצאנז נושא דברים ביום הראשון של שובבי"ם ובו נושא דברי התעוררות וחיזוק בשמירת התקנות והמנהגים הנהוגים בשבועות אלו.

אמש (ראשון) נשא כ"ק האדמו"ר מצאנז דברי חיזוק בפני בחורי הישיבות שם דיבר באריכות בדברי תורה ומוסר כאשר ביקש מהבחורים לקבל על עצמם ללמוד בימים אלו מתוך תענית דיבור של 6 שעות לפחות מידי יום.

יצוין כי בישיבת צאנז יש מידי שנה קבוצת גדולה של בחורים המקבלים על עצמם שלא לשוחח שום דברים בטלים במשך חודשיים החל ממוצאי שבת ויחי עד מוצאי שבת תצווה.

ארגון 'בחצרות החיים' המאגד את ארגון חבורות הבחורים יצא במבצע עידוד לבחורים אשר יתאמצו לקיים את כל סדרי הישיבה יזכו להכניס קוויטל מיוחד אל האדמו"ר.