אאא

ימים לאחר הטבח בבית הכנסת "קהילת בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים בו נהרגו חמישה בני אדם - מתפללים יהודים ושוטר דרוזי, ראש מוסדות "אור החיים" הגאון רבי ראובן אלבז כינס את עשרות תלמידיו לשיחת חיזוק במהלכה שמעו התלמידים מכלי ראשון כיצד התרחש הפיגוע.

"אני אומר מה שקרה בתוך בית הכנסת בהר נוף, כשהמחבלים הארורים נכנסו בגרזנים ובנשק חם על בני אדם עטופים בטליתות ותפילין, וחתכו את ידיהם ופצחו את ראשיהם בגרזנים וירו בהם".

"אנחנו צריכים להתעורר" ביקש הרב מתלמידיו, "סיפרו לי את המעשה של רבי יוסף המתגורר שם. הייתה לו סייעתא דשמיא". אמר הרב והעביר את רשות הדיבור לניצול; "תאמר כמה מילים. אתה מהמתפללים שתפילתו הזכה מתקבלת".

"אני מתפלל בבניין באופן קבוע. הגענו לתפילה והכול היה רגיל. בסיום התפילה לפני חזרת הש"ץ היו שתי דקות של המתנה, לאחר כמה שניות נשמעו יריות מבחוץ וצעקות 'אללה אכבר'".

הניצול הוסיף לתאר את דקות הזוועה "נכנסו שני מחבלים עם נשק וסכין קצבים. הם נכנסו למרכז בית הכנסת והשתוללו, אחד עם הנשק והיריות והשני עבר אחד אחד עם הסכין".

יוסף משחזר את הדקות בהן הבין כי הוא נמצא בין חיים למוות: "ישבתי בצד השמאלי של בית הכנסת במרחק של שמונה מטר מהכניסה, באתי להימלט אך המחבל הופיע מולי עם הגרזן בידו. הפרידו בנינו שולחן וכיסא. נסוגתי לאחור, כדי להגיע אלי היה צריך לעבור את השולחן, הסתכלתי וראיתי שהוא וויתר עלי ולקח ימינה וכך הצלחתי להימלט החוצה".

הניצול מספר כי בזכות תושייתו של הרב קלמן זאב לוין הי"ד, אחד ההרוגים, כולם הבינו כי מדובר בפיגוע. "בדרכי ראיתי את ההרוג הראשון, הרב לוין, שהיה צדיק ומעניין אותו רק תורה, הוא מתפלל בנץ אצל הרב שטרנבוך. בבוקר הפיגוע הוא הגיע אלינו לבית הכנסת לשאול שאלות את הרב רובין (רב בית הכנסת - צ"ג) והוא חיכה בכניסה ונהרג. בזכותו שמענו את היריות והצעקות וקלטנו שזה פיגוע".

יוסף סיפר על שורת נסים: "היו שם נסים גלויים להרבה אנשים. שתבינו, החזן הוא כהן, הוא הלך ליטול את ידיו ותוך כדי זה שהוא היה במטבח הם נכנסו והוא הצליח להימלט. היה אחד בן 70, נכה, קשה לו ללכת. היה מגיע תמיד עם מונית. בסוף היום הבנתי שהמונית לא הגיעה באותו הבוקר לקחת אותו וכך הוא ניצל".