אאא

אדמו"רים ורבנים, ראשי ישיבות וראשי כוללים ברחבי העולם היהודי מעתירים בתפילה ובתחינה לשובם של שלושת תלמיד הישיבה, אייל יפרח, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל, שנחטפו לפני אחד עשר ימים.

האדמו"ר מסקווירא חשף בימים האחרונים כי משפחת החטוף פרנקל הינה קרובת משפחתו.

היה זה במהלך סעודה לחסידיו בה ראש עיריית בית שמש, משה אבוטבול ביקש מהרבי להעתיר בתפילה לשלומם ולשובם של החטופים. האדמו"ר אמר כי הוא מכיר את הפרטים מקרוב בשל קרבתו המשפחתית למשפחת פרנקל, והוסיף כי למעשה כל שלושת הבחורים היים קרובי משפחה שלו ושל כל עם ישראל.

בסיום דבריו העביר האדמו"ר לראש העיר שלוש חלות קטנות "שיריים מהטיש" כנהוג בחצרות החסידויות וביקש שיעבירם לשלושת משפחות החטופים, כסגולה וברכה.

בתוך כך, במסגרת שהותו בארה"ב, נפגש ראש העיר, משה אבוטבול עם גדולי הדור בארה"ב, וכן קיים פגישות ודיונים עם הארגונים והמוסדות היהודיים, במספר נושאים ובמרכזם עידוד העלייה לעיר בית שמש.