אאא

הבוקר (ראשון) הלך לעולמו באופן פתאומי הגאון רבי שמעון כהן זצוק"ל, ראש ישיבת 'תורה אור' באשדוד, הרב זצ"ל נפטר בסיום תפילת שחרית בבית מדרשו.

בני משפחתו, מקורביו ותלמידיו קיבלו את הבשורה המרה כרעם ביום בהיר, הרב לא סבל ממחלות כאלו ואחרות, והפטירה הגיעה ללא שום הכנה מוקדמת.

כאשר בני המשפחה נכנסו לחדר הלימוד שלו, הם מצאו על הסטנדר עליו נהג ללמוד, מספר דפים שכתב הרב כהן אמש (מוצאי שבת), שעות ספורות קודם עלייתו למרומים.

בני המשפחה שבדקו את חידושי התורה האחרונים שכתב הגר"ש זצ"ל, נדהמו לגלות שהדברים שכתב עסקו בפטירת צדיק ובהספדים, כאילו ידע בעצמו שבעוד שעות ספורות הוא ייעלה לבית דין של מעלה.

"הספד הצדיק שחסרונו אתו" כתב הגר"ש זצ"ל שעות ספורות קודם פטירתו. "איתא בילקוט - מתושלח צדיק גמור היה, כיון שמת שמעו קול רעש גדול ברקיע שעושין לו הספד והיו יורדין דמעות מעיני החיות על מקום פטירתו, כדי לעורר אנשי המקום להספידו שחשבו שלא להספידו, כי וזרח השמש ובא השמש ואין הספד בפטירה להבנתם" כתב הגר"ש זצוק"ל.

כאן, לדברי מקורביו, רמז הרב זצ"ל על פטירתו עצמו: "ומדוע בכו חיות הקודש על מתושלח? ותי' שמתושלח מחמת צדקתו היה ראוי שיאריך ימיו ולא נאסף קודם זמנו רק מפני מעשיהם הרעים של בני דורו לעוררם בתשובה על ידי מיתתו".

"אומנם בסופו של דבר לא הועילה מיתתו להעירם" כתב הרב כהן, "ונמצא שמותו הייתה לריק והוי מבחינת הצדיק אבד ואין איש שם על לב, על כן בכו החיות במיתתו".

מלבד זה, מצאו בני משפחתו שני דפי חידושי תורה שגם אותם כתב הגר"ש כהן זצ"ל קודם מותו, גם כאן - לתדהמת בני המשפחה החידושים עסקו בפטירת צדיק תחת הנושא "ה' נתן ה' לקח, יהי שם ה' מבורך".