אאא

לאחר תפילת ותיקין הבוקר (ראשון) בביתו שברחוב רשב"ם בבני ברק יצא מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לירושלים בכדי לעלות על ציון חמיו מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהר המנוחות בירושלים לרגל יום ההילולא השני שחל אמש בשבת.

מרן הגר״ח הגיע אל הקבר בליווי קבוצה מצומצמת ממקורביו שהה במקום במשך דקות ארוכות כשהוא אומר פרקי תהילים לעילוי נשמתו.

יצוין כי במהלך שבת היארצייט אמר מרן הגר"ח קנייבסקי קדיש לאחר תפילת מוסף לזכר נשמת חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

בנוסף, אמר לאחר קריאת התורה במנחה את תפילת 'א-ל מלא רחמים' בעד הזכרת נשמתו.

במהלך השבת התבטא שר התורה מספר פעמים על דמותו התורנית הנעלית של חמיו הדגול ואמר: "הוא היה רבה' שלי".

בנוסף סיפר מספר עובדות לבני משפחתו המלמדות על הקשר העז וההדוק ששרר בין שני גדולי הדור.

בתוך כך בהמשך היום יעלו המוני בית ישראל על ציונו הקדוש בהר המנוחות להשתטח בתפילה על ישועת הכלל והפרט.