אאא

בעקבות פטירתו של נשיא מועצת חכמי התורה, הראשון לציון, מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף זצוק"ל והוא בן 93, פרסם ארכיון המדינה סרטון נדיר באורך 43 שניות מרגעי הכתרתו של הגר"ע לתפקיד הרב הראשי הספרדי לישראל.

מרן זצ"ל נבחר לתפקיד הרב הראשי בחמישה באוקטובר 1972, לאחר שכיהן כרבה הראשי של תל אביב.

בסרטון הנדיר, נראה הגר"ע כשהוא נכנס לרכב עם גג פתוח, נוסע למסע הכתרתו כשילדי העיר מנופפים לעברו בדגלים.

"בית הכנסת הגדול", כך מדווח הקריין, "היה מלא מפה לפה והדוחק רב ביותר. עם תקיעת שופר במעמד ראשי המדינה והרבנות לבש הגר"ע יוסף את גלימת השרד והרי הוא עתה כבוד הרב הראשי הספרדי".

מלבד הסרטון, פרסם ארכיון המדינה גם את פסק ההלכה של הגר"ע על זהותם של יהודי אתיופיה, כפי שהכריע בראשית כהונתו כרב ראשי. "אלו הפלשים בלי ספק הם משבט דן", פסק הגר"ע, "ודינם כתינוק הנשבה לבין הגויים ודינם כישראל שאנו מצווים לפדותם ולהחיותם".

"לכן באתי למסקנא", כתב הגר"ע לסיום, "שהפלשים הם צאצאי שבטי ישראל שהדרימו לכוש, ואין כל ספק שהגאונים הנ"ל שקבעו שהם משבט דן חקרו ודרשו והגיעו למסקנא זו על פי עדויות וראיות מהימנות ביותר".

בעקבות פסיקתו זו של הגר"ע, החליטה מדינת ישראל להעלות לארץ את יהודי אתיופיה.

פסק ההלכה בכתב ידו של מרן זצ"ל (צילום: ארכיון המדינה)
פסק ההלכה בכתב ידו של מרן זצ"ל (צילום: ארכיון המדינה)