אאא

לפני שעה קלה התקיים בביהמ"ד ויז'ניץ ברחובות "טקס ההכתרה" להרה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר שליט"א, רב הקהילה בעיר שיכהן מעתה ואילך כמנהיג עדה בישראל, תחת התואר האדמו"ר מדז'יקוב שליט"א.

במעמד המיוחד השתתפו מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א וכן גיסיו ומחותניו האדמו"ר מסלונים שליט"א והאדמו"ר מקרלין שליט"א, לצד האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א והגר"ש קוק שליט"א רבה של רחובות.

היכל בית-המדרש היה גדוש במאות חסידי ואוהדי בית דז'יקוב שמזה שנים רבות כמהים ומצפים כי השושלת המפוארת אשר נכחדה בשואה האיומה תשוב ותיבנה ותעלה ותפרח כאחת החסידויות הנכבדות.

הרה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר, האדמו"ר החדש מדזיקוב הינו בנו של הרה"צ רבי נפתלי חיים אדלר זצ"ל חתנו של מרן בעל האמרי חיים מויז'ניץ זצ"ל.

מצעירותו הוא נחשב כעילוי וגדול בתורה זאת לצד מידותיו התרומיות ופיקחותו המיוחדת.

הוא מונה ע"י האדמו"ר בעל הישועות משה מויז'ניץ זצ"ל אליו היו קשור כחסיד וכתלמיד לכהן כרב הקהילה ברחובות. ואכן שמעו יצא למרחוק ועד מהרה הסתופפו בצילו חסידים רבים, תלמידים שהינם מתייעצים בו על כל צעד ושעל.

לאחר פטירת כ"ק האדמו"ר מויזניץ זצ"ל, ובהכוונת מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, שחפץ להשאיר שם וזכר ולהנציח את הקהילות הקדושות והחסידויות שהוכחדו בשואה, החליט הרה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר שליט"א לגבש את הקהילה שנוצרה סביבו בשנים האחרונות לכדי חסידות והערב כאמור התקיים טקס ההכתרה הנדיר.