אאא

למעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי הגיע לאחרונה בחור ישיבה ליטאי הסובל מבעיה בריאותית, כדי לבקש את ברכה לרפואה שלמה.

רבי חיים הביט בו, וראה כי פאותיו מונחות מאחורי אוזניו. "אם תעביר את הפאות קדימה, תבריא", אמר לו במפתיע.

ימים לאחר-מכן, כשהגיע לביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, סיפר על הוראתו של הגר"ח.

ראש הישיבה הגיב: "עליך להוציא את הפאות מאחורי האוזניים כפי שהורה שר התורה, ותבריא בזכות זה".

הבחור התנצל בפני הגראי"ל באומרו כי הוא מתבייש מחבריו, אבל ראש הישיבה התעקש.

יש לציין כי הגר"ח מורה לתלמידיו שלא ללכת עם הפאות מאחורי האוזניים, וכותב כי כך היה מורה מרן החזון איש ז"ע שכתב כי "אין להתבייש בצורה היהודית".