אאא

בצעד נדיר, רבני חב"ד בקהילות בארץ בעולם, לצד משפיעי ישיבות 'תומכי-תמימים' ברחבי תבל, חתמו על מכתב נדיר הקורא לבחורים בחב"ד להתחתן בגיל מוקדם, כך מדווח אתר חב"ד COL.

בין החתומים על המכתב, ניתן לראות את כל רבני חב"ד גם מהזרם המתון וגם מהזרם המשיחי. רבני ערים - הרב יוחנן גוראריה, רבה של חולון, הרב משה-יהודה לייב לנדא, רבה של בני-ברק, הרב משה הבלין, רבה של קרית-גת, מזכיר בית-הדין של חב"ד הרב יצחק-יהודה ירוסלבסקי ו'משפיעים' בולטים.

הרבנים כותבים: "לצערינו בשנים האחרונות נוצר מצב בין תלמידי התמימים, אשר אחרי שלבי הישיבה, חלק מהם אינם חוזרים למסגרת מתאימה בישיבה. ובתקופה שטרם השתדכותם וטרם נישואיהם, אינם בסדר מסודר כראוי להכנה לבניין ביתם בנישואיהם.

"למען הבית אשר עתידים לבנות בעזרת השם, בוודאי הקדמת זמן נישואיהם והתעניינותם בשידוכים בגיל מוקדם יותר מהרגיל עד עתה, יועיל שאופי ביתם יהיה כברכת הרבי 'שייבנו בית בישראל בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות".

הרבנים גם מציינים את אמצעי הטכנולוגיה שנחשבים ל"רוחות רעות", ובהעדר מסגרת לימודית הבחורים חשופים יותר לסכנות.

העיסוק בשידוכים צריך להתחיל כבר "מגיל 20 שנה", קובעים הרבנים במכתבם. "רק אם באמת הם יושבים ולומדים בשקידה ובהתמדה, יש מקום לאחר את הנישואין בעוד שנה-שנתיים".

באדיבות: אתר חב"ד COL
באדיבות: אתר חב"ד COL