אאא

במשחטה שבבעלותו של יואליש קרויס הממוקמת בשוק "מאה שערים" התגלה היום תרנגול נדיר, בעל 4 רגליים.

צוות המשטחה, יחד עם קרויס סובב בין היכלי הכוללים כדי לדון בשאלת כשרותו של התרנגול.

בין היתר, הוא הגיע גם אל ביתו של הגאון הרב יעקב יוסף, ראש בד"צ "ישא ברכה" ובנו של מרן הרב עובדיה יוסף.

הגר"י יוסף בחן היטב את התרנגול, וכשראה שהרגליים מחוברות פסק שהתרנגול טרף היות וכתוב בגמרא "כל יתר כנטול דמי, טריפה".

למרות זאת, הוא סייג את דבריו וציין כי אם יתגלה לאחר השחיטה שהרגליים צמחו ממקום אחר בגוף העוף, הוא יהיה מותר לאכילה.

יצוין כי הרה"ג צבי פרידמן שליט"א פסק כי התרנגול כשר, משום שהרגליים אינן מחוברות למקום שנחשב לבעייתי על-פי ההלכה. 

כך או כך, כשרותו של העוף תבחן לאחר שיישחט.