אאא

משרד האוצר השמיט את המתנדבים החרדים ואת הבחורים שקיבלו פטור מצה"ל מלקבל את ההטבה. מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי:" לא ייתכן כי מתנדבים אלו לא יהיו זכאים להטבה. על משרד האוצר לתקן את ההחלטה"

בתזכיר החוק בעניין מע"מ אפס לרוכשי דירות שהופץ בסוף השבוע שעבר על-ידי משרד האוצר, נכללת הגדרת "רוכש מוטב" הקובעת כי בוגרי צבא ושירות לאומי יזכו כאמור להטבת 0% מע"מ על דירה ראשונה שירכשו.
הנוסח שלעיל אינו כולל בתוכו את המתנדבים החרדים, ולא את הבנים שקיבלו פטור מצה"ל והתנדבו לשירות הלאומי-אזרחי, מכיוון שהקריטריונים לקבלת ההטבה על פי ההצעה הינם: שירות של מינימום 18 חודשים לגברים, ו-12 חודשים לנשים.

קביעה זו של מינימום 18 חודשי שירות לגברים במקום 12 חודשי שירות, הינה בעייתית הן מבחינת המשרתים החרדים שסיימו שירות אזרחי של 12 חודשים, בהתאם לאורך השירות שהיה קבוע בחוק לפני אישור החוק החדש לשוויון בנטל, והן מבחינת בנים שקיבלו פטור מצה"ל ומתנדבים לשירות הלאומי למשך 12 חודשים או יותר (לא חרדים, מקבלי פטור מסיבות רפואיות ואחרות).

לכן מתנדבים רבים עלולים 'ליפול בין הכיסאות' ולא להיות זכאים להטבה זו, מסיבות של ניסוח שגוי ואשר אינו תואם את הגדרות השירות הלאומי-אזרחי לכל אחד מהמגזרים המתנדבים בו.

אהרון המתגורר בשכונות הצפון בבני ברק ומתנדב בשירות האזרחי-לאומי אמר הבוקר ל"כיכר השבת" כי הוא חש אזרח סוג ב' למרות היותו משרת את המדינה "כשהבנתי שאני לא יוכל לקבל את הפטור ממע"מ בשונה מהחברים שלי שמשרתים בדיוק כמוני חשתי ממש מרומה כי הרי שר האוצר כל הזמן מדבר שלמשרתים מגיע יותר ובפועל החרדים שבהם מקבלים הכי פחות".

המתנדב החרדי מבקש לפנות לשר האוצר בכדי שזה יתקן את האפליה: "אני חושב ששר האוצר צריך לתקן האיפה ואיפה הוא ומשרדו עושים. האפליה הזו עלולה להביא סיבה נוספת למשרת הפוטנציאלי, למה לא לשרת? כי הרי הוא רואה שלא יעזור אם הוא ישרת את המדינה, משום שהוא עדיין יחשב לאזרח שונה".

בעקבות כך, פנה מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, שר-שלום ג'רבי, למנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, בבקשה לתקן אפליה זו, ולכלול בתוכה גם את המשרתים החרדים ואת הצעירים שקיבלו פטור משירות בצה"ל והתנדבו לשירות הלאומי.
במכתבו ציין ג'רבי: "קרוב ל-17,000 מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי מכלל המגזרים תורמים תרומה משמעותית מזמנם וממרצם במשך שנה או שנתיים למדינת ישראל במגוון תחומים, ויש להכיר להם תודה על כך.

לא ייתכן כי מתנדבים אלו, לא יהיו זכאים גם הם לאחר שירותם לאותן ההטבות המוקנות לבוגרי השירות הצבאי בבואם לרכוש את דירתם הראשונה."

עוד הוסיף ג'רבי:" אני סמוך ובטוח כי נושא השירות הלאומי-אזרחי קרוב לליבך ולכן אני פונה אליך בבקשה לשנות את החלטתכם, כך שיוכללו כל בוגרי השירות הלאומי-אזרחי בקבוצת הזכאים להקלה ברכישת דירתם הראשונה."