אאא

012 סמייל מציגה שיא ברווח הנקי שהסתכם ב- 49 מיליון שקלים. בנוסף מציגה החברה עלייה של 8% בהכנסות ו- 32% ברווח התפעולי

• תחום הפס הרחב ממשיך לצמוח ומציג עליה של 15% בהכנסות

• שיא ברווח הנקי שהסתכם בכ- 49 מיליון שקלים - עלייה של 760% הנובעת בין היתר מגידול ברווח התפעולי ומשינוי בשערי המטבע

• גידול בקווי טלפוניה פנים ארצית - למעלה מ - 105,000 מנויים בסוף הרבעון

• תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת שהסתכם ב-58 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2009 בהשוואה ל-47 מיליון ברבעון הראשון של 2008

• סטלה הנדלר, מנכ"ל 012 סמייל: "אין ספק כי מדובר בתוצאות מצוינות התואמות את חוזקו של המותג 012 סמייל בשוק התקשורת הישראלי. הצמיחה בפעילות הכוללת של החברה ביחד עם תזרים המזומנים החזק מאפשרים ל-012 סמייל התרחבות עסקית משמעותית ועתידים למצב אותה כאחת החברות המובילות בשוק התקשורת בישראל".

חברת התקשורת 012 סמייל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2009 וממשיכה להציג תוצאות מצוינות:

ההכנסות ברבעון הראשון של 2009 הסתכמו ב-284 מיליון שקלים, עלייה של 8% בהשוואה ל- 263 מיליון שקלים בתקופה המקבילה. התפלגות ההכנסות: ההכנסות מפעילויות הליבה במגזר הפס הרחב הסתכמו בכ- 149 מיליון שקלים, עלייה של 15% בהשוואה ל- 130 מיליון שקלים בתקופה המקבילה.

ההכנסות משירותי טלפוניה מסורתיים הסתכמו בכ- 136 מיליון שקלים בהשוואה ל-134 מיליון שקלים בתקופה המקבילה.

הרווח התפעולי: ברבעון הראשון גדל ב-%32 לכ- 40 מיליון שקלים לעומת 31 מיליון שקלים בתקופה המקבילה. העלייה ברווח התפעולי נובעת בין היתר מרישום של הקטנת הוצאות עלות המכר בסך 5.4 מיליון שקלים בגין הסדר תשלום עם חברת בזק. במסגרת הסדר זה נזקף גם סכום חד פעמי בסך 2 מיליון שקלים לסעיף הכנסות המימון.

רווח נקי: הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2009 זינק ב-760% והסתכם בכ-49 מיליון שקלים (רווח למניה של 1.93 שקלים) לעומת 6 מיליון שקלים (0.22 שקלים רווח למניה) בתקופה המקבילה. בניכוי השפעת שער החליפין של השקל לדולר על הוצאות המימון, הרווח הנקי היה מסתכם בכ-31 מיליון שקלים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

רווח מתואם לפני מסים ופחת –EBITDA - ברבעון הראשון עלה ל- 69 מיליון שקלים, בהשוואה ל- 62 מיליון שקלים בתקופה המקבילה ב-2008.

מאזן: החוב הפיננסי נטו של החברה ירד במהלך הרבעון מסך של 302 מיליון שקלים ב-31 לדצמבר 2008 לסך של 253 מיליון שקלים ב-31 למרץ 2009, ירידה אשר משקפת את יכולת ייצור המזומנים החזקה של החברה.

סטלה הנדלר, מנכ"ל 012 סמייל: "אין ספק כי מדובר בתוצאות מצוינות התואמות את חוזקו של המותג 012 סמייל בשוק התקשורת הישראלי. הצמיחה בפעילות הכוללת של החברה ביחד עם תזרים המזומנים החזק מאפשרים ל-012 סמייל התרחבות עסקית משמעותית ועתידים למצב אותה כאחת החברות המובילות בשוק התקשורת בישראל".

עוד הוסיפה הנדלר: "החברה בוחנת את הרחבת תחומי פעילותה, בין היתר בתחום התקשורת הניידת".