אאא

בעיריית אשקלון לא מחכים להתפרצות הבאה ולאחרונה התקינו בעיר מערכת התראה בקול אנושי.

המערכת תתריע תוך שהיא סופרת לאחור. בשבוע הבא ייערך הניסוי הראשון. כך תפעל המערכת: מיד לאחר הפעלתה תשמיע המערכת את הקריאה "30 שניות - תפוס מחסה!". לאחר עשר שניות, "20 שניות - תפוס מחסה!" ובהמשך - "10 שניות - שכב במקום!".

יתרונה של המערכת בא לידי ביטוי בכך שכאשר נשמעת אזעקה אנשים ידעו מה עליהם לעשות, האם לחפש מחסה, או לשכב במקום. המערכת נותנת לתושבים אינדקציה מתי עלול ליפול הטיל.

זהו פיתוח חדשני, שנועד להחליף בהדרגה את המערכות הקיימת, אם הניסוי של הפעלת המערכת יצליח תתוקן המערכת בערים נוספות בדרום. בינתיים נעשתה ההתקנה ללא פרסום על מנת למנוע פאניקה מיותרת.

בעת התרגיל שיתקיים כאמור בשבוע הבא, לא יידרשו האזרחים להיכנס למחסה, אלא יתוחקרו לאחריו בידי נציגי גורמי הבטחון שיבקשו לבחון מה הייתה האפקטיביות של הכריזה, עד כמה נשמעו המילים בבהירות וכן הלאה.