אאא

לפני כשבועיים הודיע משרד האנרגיה על סבב נוסף לסבסוד החלפת מקררים לאוכלוסיות חלשות. אלא שעתה מתברר כי במסגרת האוכלוסיות החלשות נכללו אברכים הלומדים בכולל ומתקיימים מקצבה, אך לא אוכלוסיות אחרות כמו ניצולי שואה המתקיימים מכספי הפיצויים.

מבצע החלפת המקררים הוא עוד מבצע בפרויקט של משרד האנרגיה להחלפת מכשירי חשמל ישנים ובהם גם מזגנים ודודי שמש, בעלות כוללת של כ־23 מיליון שקל. לפי הערכות המשרד, הפרויקט צפוי להוביל לחיסכון כולל למשק האנרגיה של יותר מ־15 מיליון קוט"ש לשנה לאורך חיי המוצרים. משק הבית גם הוא יחסוך כ־800 שקל בשנה בחשבון החשמל שלו אם יחליף מקרר ישן בן שבע שנים במקרר חדש. בפרויקט יש מבצעים שונים, חלקם גם נועדו לציבור הרחב, כאשר זה הנוכחי מיועד לאוכלוסיות חלשות שיכולות לקבל עד 60% סבסוד או עד 2,000 שקל בקניית מקרר חדש.

המבצע מיועד למקבלי הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה ואמהות חד־הוריות המקבלות את דמי המזונות מביטוח לאומי. לאחרונה הצטרפו למבצע שתי אוכלוסיות נוספות - האחת היא סטודנטים המקבלים מלגות סיוע מיוחדות ממשרד החינוך ולהם ילד אחד לפחות; והשנייה היא אברכים המקבלים "מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה", שזהו בעצם שם להסדר שאליו הגיעה המדינה לאחר שבג"ץ חייב אותה לעשות סדר בקצבאות הניתנות לאברכי הכוללים.

המלגה היא בהיקף של 1,040 שקל בחודש, והיא ניתנת במשך חמש שנים לכ־11 אלף אברכים שלהם לפחות שלושה ילדים, ולבני הזוג יחדיו אין הכנסה של יותר מ־1,200 שקל בחודש. האברך לא מתחייב לצאת לעבוד בתום התקופה, ואחת הטענות של מבקרי ההסדר - ובהם התאחדות הסטודנטים הארצית - היא כי בפועל מדובר בהמשך הסדר שמפלה בין סטודנטים לאברכים ומעניק לאחרונים הטבות ופטורים - ארנונה, גני ילדים וגם מכשירי חשמל - שהופכים את מלגת הקיום הדלה לכזו שניתן לחיות איתה. אחת מהצעות הממשלה בחוק ההסדרים היא הכנסה של סעיפי מיצוי כושר השתכרות כדי לשנות את אופן מתן ההנחות.

מי שלא זכו לאפשרות לקבל הנחות בסבסוד הם ניצולי שואה המתקיימים מקצבת זקנה וכספי הרנטה או מכספי פיצויים אחרים. לפי הקרן לרווחת ניצולי השואה, כ־50 אלף ניצולים חיים מתחת לקו העוני. כיום ניצולים זכאים רק להחזר חלקי של מס קנייה ומע"מ על מוצרי חשמל, כאשר מס קנייה על מקררים הוא 5%.

ממשרד האנרגיה נמסר: "במבצע הראשון התברר כי יש אברכים המצויים במצב סוציו־אקונומי נמוך וזכאים לקצבה לא מביטוח לאומי כי אם ממשרד החינוך. דבר זה מנע מהם לקחת חלק במבצע. הוחלט להגדיר גם קבוצת סטודנטים זכאים המצויים במצב סוציו־אקונומי דומה. סף הזכאות למבצע נקבע בשיתוף פעולה עם ביטוח לאומי, משרד החינוך ומשרד המשפטים".