אאא

שר האוצר יאיר לפיד יעזוב היום את לשכתו במשרד האוצר, אבל רוחו עדיין שורה על הפקידים במשרד. היועץ המשפטי של משרד האוצר יואל בריס שלח הבוקר מכתב תקיף ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין ובו תקף את ההחלטה המסתמנת של משרד הבינוי, באמצעות רשות מקרקעי ישראל, לנתק את תוכנית מחיר מטרה מתוכנית מע״מ 0%. את תוכנית מחיר מטרה מקדם שר הבינוי אורי אריאל, שהתנגד מלכתחילה לתוכנית מע״מ 0% של שר האוצר המפוטר לפיד.

בשבוע הבא אמורה להתקיים ישיבת מועצת מקרקעי ישראל, שבמסגרתה היא אמורה לנתק בין שתי התוכניות. על פי היועץ המשפטי של משרד האוצר, החיבור בין שתי התוכניות נקבע בהחלטת ממשלה בחודש יולי, ולכן רשות מקרקעי ישראל לא יכולה לקבל החלטה שתבטל החלטת ממשלה.

בנוסף, כותב היועץ המשפטי של משרד האוצר כי בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ממשלת מעבר לא יכולה לקבל החלטות שנויות במחלוקת מעין זו. ״שינוי של החלטת הממשלה הכורכת בין שתי התוכניות מהווה שינוי מהותי במדיניות הממשלה, ללא שקיים כל צורך או דחיפות בכך, והוא מפר את חובת הריסון והאפיק הנדרשים בתקופת בחירות. החלטה כעת על תוכנית זו, תכבול את שיקול דעתה של הממשלה הבאה, ותקבע את תקציביה. זו לא הבשלה של תהליך מקצועי, אלא היפוכו של דבר - סטייה מוחלטת מהחלטת ממשלה שכרכה בין שתי התוכניות משיקולים מקצועיים״.

על פי המכתב, אם תוכנית מטרה תושק לבד, ללא תוכנית מע״מ 0%, ההוזלה בשוק הדיור תחול רק בעוד שלוש שנים, ותעלה יותר מאשר התכנון המקורי, יותר מ-5 מיליארד שקל במצטבר, על פי הגורמים המקצועיים במשרד האוצר. ״נתון זה לא עמד בפני הממשלה בעת קבלת החלטת הממשלה בעניין תוכנית מחיר מטרה, והוא נתון משמעותי ביותר עת מחליטים על יישום התוכנית״.

עוד כותב היועץ המשפטי של משרד האוצר כי מתברר שמשרד הבינוי עומד לבטל מכרז של 1,800 יחידות דיור בעיר מודיעין שכבר פורסם, רק בשביל לשווק אותו מחדש תחת שיטת מחיר מטרה.