אאא

לאחר שנפצע באורח אנוש בניסיון ההתנקשות בחייו על רקע פעילותו למען עליית יהודים להר הבית, בית המשפט המחוזי בירושלים האריך היום (חמישי) את תוקף צו ההרחקה כנגד יהודה גליק מההר, זאת על רקע חשד שתקף בעבר זקנה ערבייה.

השופט בהחלטתו כתב בין היתר: "העולה מן האמור הוא שבשים לב לרגישות המיוחדת הקיימת בהר הבית, למתח הרב הקיים בין הקבוצות השונות ועל רקע הימים הלא פשוטים בהם אנו מצויים, דומה שאיש לא יכול להבטיח כי אם אירוע דומה אכן יתרחש שוב, הוא יסתכם אך בשבירת יד ולא במהומה רבתי רבת נפגעים. פוטנציאל הנזק הינו, אפוא, גדול".

עוד נאמר בהחלטה: "סיכומה של נקודה הוא, שמהטעמים שציינתי לעיל אני סבור כי מתקיים בעניינו אותו "יסוד סביר לחשש" כי הימצאותו של העורר בהר הבית עלולה לסכן את ביטחונו של אדם ואת בטחון הציבור. לפיכך, לא מצאתי לשנות את תנאי השחרור שקבע בית משפט קמא בדבר הרחקתו של העורר מהר הבית עד לתום ההליכים".

חברו הקרוב של גליק, העיתונאי ארנון סגל, הפועל אף הוא לעליית יהודים להר הבית, זעם על ההחלטה וכתב בדף הפייסבוק שלו כי " השופט המחוזי אריה רומנוב אישר כעת את המשך הרחקתו של יהודה גליק מהר הבית עד תום ההליכים בעלילת הדם נגדו ('תקף מוסלמית'). גם רומנוב כמו המשטרה, כמו היועמ"ש, כמו ראש הממשלה, כמו ראאד סלאח, חושב שיהודה יקירנו הוא הוא הגורם המסוכן כאן. פרס למתנקשים ולמסיתים".