אאא

כיצד יכול אברך חרדי שיושב רוב היום ועוסק בתורה לגמול חסדים? לשאלה הזו נדרש לאחרונה מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן, זאת לאור קריאתו להרבות במעשי חסד בעקבות הפיגוע הקשה בבית הכנסת "קהילת בני תורה" שבשכונת הר נוף בירושלים.  

החברותא של מרן ראש הישיבה, מביא כמידי שבוע את דברי מורו ורבו כפי שנשמעו מפיו במהלך הימים האחרונים. "הדי הפיגוע הנורא שהיה בירושלים עדיין פועמים בלב כל בשר אשר רוח בו, ועלינו להתחזק בתורה וגמילות חסדים, כפי שהביא מרן ראש הישיבה במכתב את דברי חז"ל מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים" כותב הרב שניידר.

"האברך ר' משה סחייק שאל את מרן במה יתבטא עסק בגמילות חסדים לאברך בן תורה שיושב ולומד כל היום" מספר הרב שניידר. "והשיב לו ראש הישיבה שיראה להחזיק גמ"ח בביתו, והרבה מיני גמחי"ם יש, אפילו גמ"ח להשאלת "מוצץ" לתינוק". הרב שניידר מוסיף כי "מי לנו מתמיד יותר ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שזה רבות בשנים מנהל גמ"ח קטן להלוואות לאברכים".

 (צילום: קובי גדעון, לע"מ)
מרן הגראי"ל שטיינמן (צילום: יהודה פרקוביץ, כיכר השבת)
הגדלה

הרב שניידר ממשיך ומספר כי ביקשו את התייחסותו של מרן הגראי"ל לכך שהקדושים הי"ד נרצחו כשהם עטורים בטלית ותפילין, וההלכה היא שהנרצח נקבר בבגדיו, כדי להעלות זעם, והיה דיון אם לקבור גם את התפילין עמהם.

"העלה מרן סברא כי מכיוון שגניזת תפילין היא אצל תלמיד חכם, ממילא אין בזיון לתפילין להיקבר עמם. והזכיר מה שכתוב להוכיח כשיטת ר"ת מזה שנמצאו תפילין בקבר יחזקאל הנביא שהיו כשיטת ר"ת, ודחו דאדרבא כיון שהיו פסולות, קברום אצל תלמיד חכם".