הושלם סופית המהפך ב"שארית ישראל"? הבוקר (ראשון) מתנהל קרב גרסאות בין ההנהלה החדשה לבין חברי הבד"ץ הותיקים גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס והגר"א דינר אשר לטענת אנשיהם פוטרו ממערכת הכשרות.

חברי הבד"ץ לא קיבלו אמנם מכתב פיטורין אך הדבר התברר להם בתחילת החודש בכך שלראשונה מזה שנים רבות המשכורת לא הופיע בחשבון הבנק שלהם.

כזכור, בחודש אלול תשע"ד צורפו חברים חדשים לכשרות. הגאונים רבי ישראל זיכרמן רבה של שכונת ברכפלד במודיעין עילית, רבי אברהם הכהן רובין מרחובות ורבי יחיאל יוסף במברגר, רב הקהילה החרדית בחיפה.

במקביל במהלך השנה האחרונה רכש הרב רפי מנת את מניות חברת שארית ישראל מהגר"ע אוירבך ומיעקב פרידמן.

מיד לאחר המינויים החדשים שיגרו חברי הבד"ץ הותיקים הגר"ע אוירבך, הגר"מ גרוס הגר"א דינר והגר"צ שינקר מכתב על ידי עורך דין רפי שטוב כי המינויים נעשו שלא על דעתם ושלא כחוק.

מאז המינויים החדשים, החברים הותיקים נעדרו מכל האסיפות של הבד"ץ, למעט הגר"ע אוירבך שהשתתף בסיור בשחיטת הרב נחום יברוב במשחטת עוף ירושלים.

כעת, לדברי מקורבי הרב דינר והרב גרוס, הם קיבלו בהלם את העובדה שפוטרו ללא ידיעתם.

מנגד מנכ''ל הכשרות רפי מנת אומר הבוקר ל"כיכר השבת" כי "הרבנים עזבו מעצמם בערב ראש השנה את הכשרות וממילא הם התפטרו מתפקידם".