אאא

בעקבות שורת מקרים בהם הוכח כי ישנן חברות תחבורה הפועלות בתקופה האחרונה תוך חילול שבת, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד לאו, שיגר מכתב לשר התחבורה, ישראל כץ, בדרישה שיאכוף את הנושא וישים סוף להפרת הסטטוס קוו המחפיר.

בפתח המכתב שכותרתו "הפעלת קווי תחבורה מתוך חילול שבת", כתב הרב כי "נושא התחבורה בשבת עולה לדיון לעיתים קרובות, המפקח על התעבורה הוציא הנחייה הקובעת כיצד יש להתייחס לפעילות של תחבורה ציבורית ביום שישי ובמוצאי שבת".

"ביום שישי יש להקפיד על כך שמפעיל הנסיעה יקבע את מועצת יצאת הנסיעה האחרונה, לזמן שהנסיעה תגיע לתחנת היעד הסופית שלה כחצי שעה לפני כניסת שבת לכל המאוחר, ובמוצאי שבת זמן הנסיעה הראשונה יקבע כחצי שעה לאחר צאת השבת", מסביר הרב כיצד יש לנהוג.

"למרות ההנחיה הברורה, לצערי, המצב בשטח אינו עולה בקנה אחד עם ההנחיות", קבל הרב.

"כפי שממונים על נושא אכיפת הנחיית התעבורה ואכיפת חוק שעות העבודה ומנוחה, שומה עליכם לעשות ככל שניתן לתקן את המצב. רמיסת השבת בריש חוצות על ידי התחבורה הציבורית, והעסקת עובדים ביום המנוחה הינן הדברים הטעונים תיקון", הוסיף הרב.

הרב סיים את מכתבו כי "בזכות שמירת השבת נזכה למנוחת אמת ואמונה והשקט ובטח".