אאא

ברוך דיין האמת: הבוקר (שלישי) נסתלק לגנזי מרומים הרה"ח פנחס הלוי הורוביץ ז"ל מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ ומגדולי עסקני תנועת "אגודת ישראל".

הרב הורביץ ז"ל שכונה בתואר החיבה "פיניע" היה יהודי תלמיד חכם וירא שמיים שלצד לימודיו ועבודתו כבעלים בעבר של מחלבת טרה, היה מעורב בפעילויות ציבוריות רבות בהוראת מרנן האדמו"רים מויז'ניץ.

במהלך השנים שימש המנוח כסגן יו''ר אגודת ישראל ומנהל מחלקת הארגון, וכן כחבר הנהלת רשת הגנים של אגו"י.

ר' פנחס ז"ל שהתגורר רוב ימיו בשיכון ויז'ניץ בבני ברק, אמר לפני חודשים אחדים במסיבה שארגנו לכבודו ילדיו ונכדיו כי זכה למה שלא הרבה חסידים זכו, להידבק בארבע אדמו"רים לבית ויז'ניץ - כ"ק מרן בעל ה"אהבת ישראל", כ"ק מרן בעל ה"אמרי חיים", וכ"ק בעל ה"ישועות משה" זצ"ל, ולצידם יבדל לחיים טובים האדמו"ר מויז'ניץ אשר ר' פנחס התבטל כלפיו כחסיד מהשורה ממרומי גילו המופלג הסתופף תדירות בצילו.

האדמו"ר מויז'ניץ המבקר בשעות האחרונות בעיר ירושלים יקדים שובו לקרית ויז'ניץ להשתתף בהלווייתו של המנוח שתצא מבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בשעה 14:00 בצהריים.