אאא

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם היום (שלישי) חוות דעת בנושא השימוש המשטרתי ב"אקדחי טייזר", וממנה עולה כי קיימים ליקויים משמעותיים הנוגעים לעבודת המטה במשרד לביטחון הפנים והמשטרה זאת בנוגע לנוהלי השימוש, הדיווח והבקרה של הטייזר.

הביקורת כנגד השימוש בטייזר עלתה לאחר מספר מקרים חריגים במיוחד בהם השתמשו השוטרים באקדי הטייזר וכתוצאה מכך נגרמו חבלות קשות לחשודים ואף מוות.

המקרה הבולט התרחש ביוני 2013, אז מת אזרח ישראלי לאחר שהופעל נגדו טייזר שמונה פעמים. מדובר באדם שהתבצר בחצר עם מגרפה בידו. שוטרים שהגיעו למקום ניסו לשוחח עמו, אך הוא לא הגיב והניף את המגרפה. לאחר שהוזהר מספר פעמים ירו בו השוטרים בטייזר, והוא נרגע מעט, החל לתקשר ונאזק בידיו.

אלא שאחר כך הוא שב להשתולל ולהתפרע ואיים להתאבד. לפיכך נעשו ניסיונות להשתלט עליו. חובשים שהדיעו למקום נתנו לחשוד זריקת הרגעה וכעבור כמה דקות הבחינו שלקה בדום לב ושאין לו דופק. לאחר מכן הוא נפטר בבית החולים.
בסיכום חקירת מח"ש נכתב כי "הראיות מצביעות על שימוש מופרז באקדח הטייזר". עם זאת צוין בסיכום כי "ניתן לקבוע ברמה גבוהה של ודאות שמותו המצער של הקורבן לא נגרם באופן ישיר על ידי פעולות המשטרה". בתום החקירה המליצה מח"ש לסגור את התיק מחוסר ראיות מספיקות ולהעבירו להליך משמעתי.

מחוות הדעת של המבקר עולה כי במשך שנים רבות, ואף לאחר שהוכנס הטייזר לשימוש מבצעי, לא הוגדר באופן סופי וברור אם הטייזר הוא אמצעי 'אל-הרג' או שהוא כלי ירייה.

על פי המבקר, ההחלטה שנתקבלה לאחרונה במהלך הביקורת ובעקבותיה כי הטייזר הוא אמצעי 'אל-הרג' לא התבססה על חוות דעת מקצועיות מפורטות ומנומקות בתחומי המשפטים, הטכנולוגיה והרפואה.

עוד עולה מחוות הדעת כי המשטרה לא עקבה באופן שוטף אחר השפעות חריגות של שימוש בטייזר על ידי אנשיה. "על המשטרה לבחון שוב את השינוי שנקבע בנוהל ההפעלה של הטייזר - בנוהל החדש נקבע כי מותר להפעילו שלוש פעמים רצופות במקום שתיים, כפי שהיה קבוע בנוהל הקודם" כתב המבקר, "יתר על כן, לא ברור אם בכלל היה צורך מבצעי ממשי בשינוי הנוהל".

עוד נכתב בדו"ח כי לצורך קבלת מידע על אופן השימוש בטייזר ותדירות השימוש בו המשטרה איננה נסמכת על האפשרות הטכנולוגית לקיים מעקב שוטף אחר השימוש במכשיר, אף שבבדיקה פשוטה ניתן לראות כמה פעמים השתמשו בו ומתי.

מחוות הדעת עולה כי לעיתים משתמשים השוטרים בטייזר שלא כחוק ובניגוד לנוהל. לסיכום, כתב המבקר, כי על המשרד לביטחון הפנים, המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים לתקן בהקדם את הליקויים העולים מחוות הדעת וליישם את ההמלצות המפורטות.

על המשטרה להמשיך לפעול ללא לאות, בין היתר באמצעות פרסום נהלים וקיום הדרכות, כדי להסב את תשומת לבם של השוטרים המשתמשים בטייזר לסכנות השימוש במכשיר זה, ולהביא לידיעתם את כללי השימוש המידתי בו תוך הגדרת מרחב שיקול הדעת של השוטר בנוגע לשימוש בטייזר במהלך אירוע מבצעי.

המבקר ממליץ למשטרה בין היתר לבחון שוב את הצורך המבצעי של השינוי בנוהל המאפשר להפעיל את הטייזר שלוש הפעלות רצופות, ובכלל זה לבחון אם יישומו מביא לידי הפעלה מידתית של הטייזר.

המבקר הוסיף כי על המשטרה לנקוט אמצעים פיקודיים ומנהליים כדי למנוע שימוש חריג בטייזר. נוסף על כך, נדרשת המשטרה להפיק לקחים מערכתיים מבירור תלונות על שימוש בטייזר שלא כדין.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

מהמשטרה נמסר בתגובה: "הטייזר הינו אמצעי אל-הרג המאפשר לשוטרים אשר הוסמכו להפעילו לסיים בהצלחה אירועים פליליים חמורים וחריגים, תוך צמצום הסיכון הממשי לשוטר, למבצע העבירה ולכלל הסובבים. יש להדגיש, כי ההפעלה מתבצעת על פי נהלים ברורים בתום בחינה מקצועית של גורמי רפואה, משפט ומחקר, ונמצאת בפיקוח מתמיד על ידי קצין בכיר שמונה לתפקיד ברמה ארצית, המנהל רענון הנחיות, תחקירים וריכוז נתונים באופן רצוף.

"עוד נציין, כי מונה רפרנט במח"ש העומד בקשר עם אגף המבצעים במשטרה לעניין אירועים הנבדקים בתחום. מדובר באמצעי אפקטיבי שיעילותו הוכחה מעל לכל ספק, ובהתאם נמצא בשימוש מבצעי במאות רבות של סוכנויות וארגוני אכיפה בעולם המערבי, הפועלים כמונו לשמירה על זכויות אדם ובטחונו של הציבור".

מהמשרד לביטחון הפנים נמסר בתגובה: "המשרד ומשטרת ישראל פועלים על פי חוק. בהתייעצות מקיפה עם הגורמים המשפטים והמקצועיים הרלוונטיים ובחינת הנהלים הקיימים במדינות אחרות נקבע כי הטייזר אינו מהווה כלי ירייה".

עוד נמסר כי "אופן השימוש באקדח הטייזר מעוגן בנהלי משטרת ישראל, המבוססים בין היתר על הוראות היצרן הקובעות דגשים ומגבלות, שתכליתם מניעת פגיעה או פציעה משמעותית של אדם כתוצאה משימוש בטייזר נגדו. המשרד לביטחון הפנים ילמד את ממצאי דו"ח המבקר ויפיק את הלקחים הנדרשים בהתאם".