אאא

סוף להטרדות: מליאת הכנסת אישרה הערב (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק התקשורת של ח"כ מיקי רוזנטל (העבודה) ושל ח"כ עדי קול (יש עתיד) המבקשת לאסור שיגור פרסומות באמצעות הטלפון.

בהצעת החוק מוצע "לכלול באיסור לשגר דבר פרסומת באמצעות מתקן בזק, גם מסר שמטרתו בקשת תרומה או הפצת תעמולה, לרבות מסר המופץ באופן לא מסחרי או מסר המופץ על ידי מוסד ללא כוונת רווח. בנוסף, מוצע לחייב מפרסם, המשגר דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, לאפשר לנמען, במשך 30 שניות מתחילת הודעת המסר הקולי, להסיר את שמו מרשימת התפוצה של המפרסם, בדרך של לחיצה על החייגן".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "מטרת התיקון לחוק להבטיח כי לכל אזרח בישראל תהא הזכות והיכולת למנוע מגופים, מכל סוג שהוא, להטריד אותו במה שמכונה דואר זבל ("Spam"). לאחרונה, התופעה לפיה מוסדות ללא כוונת רווח שולחים מסרים אלקטרוניים לנמענים, אם באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים או הודעות מוקלטות, ובלי שלנמענים תהא הבחירה להפסיק זאת, הפכה נפוצה מאוד".

תיקון שהתקבל בשנת 2008, במסגרתו הוסף לחוק סעיף המוכר כ"חוק הספאם", עשה שינוי מבורך בהקטנת כמות דואר הזבל, על שלל צורותיו, הזורם בצינורות התקשורת האלקטרונית. אולם, בחלוף 5 שנים מתיקון החוק, ברור כי נדרש לטפל בהיבט נוסף אשר החוק נמנע מלטפל בו עד היום, והוא הטרדת האזרח על ידי דואר זבל הנשלח ממוסדות שאינם למטרות רווח, בלי לאפשר לאזרח לסרב לקבל זאת."

ח"כ קול אמרה "הצעת החוק מבקשת להכיל את חוק הספאם גם על עמותות כך שנוכל לפעול נגד כל המקובלים הצדיקים והקדושים שמתקשרים אלינו לבקש תרומות".

"לצערי שר התקשורת גלעד ארדן ביקש להוציא ממנה את המסרים הפוליטיים ולכן אנחנו המפלגות נוכל להמשיך לשלוח מסרים פוליטיים גם כאשר לא קיבלנו אישור לכך וזה חבל מאוד".

ח"כ ניסים זאב אמר: "סוכם שכל החוקים שעולים לכאן הם בהסכמה וזה חוק מאוד בעייתי שאנחנו לא מסכימים עליו. זו לא מכירת חיסול של חוקים. אני מבקש להוריד את החוק הזה מסדר היום".

ח"כ אורי מקלב אמר: "אני תומך בחוק אבל מתנגד לדרך ההסבר שלו כאילו כל מי שמבקש תרומה הוא חרדי. יש הרבה מתחזים. זו צביעות שבמסרים פוליטיים כן מותר להטריד את הציבור".

7 ח"כים תמכו בהצעה ו3 התנגדו. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה להמשך טיפול.