אאא

בעקבות אי מינויים של הדיינים החדשים, היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים, עו"ד הרב שמעון יעקבי, שיגר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין בו הוא קובל על המצב הקיים ומבקש את אישורו לכינוס מידי וחריג בתקופת בחירות, של הוועדה לבחירת דיינים כדי לבחור דיינים ומנהל זמני לבתי הדין.

היועץ מתריע שאם לא ייעשה כן ישנה סכנה ממשית שבתי הדין, העוסקים בעניינים מהותיים וקריטיים, והמטפלים בעשרות אלפי אנשים מדי שנה, יקרסו תחת נטל הרב.

במכתבו הרב יעקבי כותב כי "בצוק העתים אני פונה אליך בשם נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בפנייה דחופה זו ומתריע מפני קריסה צפויה של בתי הדין הרבניים, אם לא ימונו מיד מנהל ודיינים לבית הדין הרבני הגדול ולבתי הדין הרבניים האזוריים".

לדבריו: "אחרי שנים רבות של עיכוב במינוי דיינים לבית הדין הגדול ולבתי הדין האזוריים, אחרי חודשים של העדר מנהל לבתי הדין הרבניים ולאחר שהוגשה עתירה לבג"ץ – הועידה שרת המשפטים ציפי לבני ישיבה דחופה של ועדת הבחירה ליום י' בכסלו התשע"ה לצורך סיכום הדיונים ובחירה בפועל של דיינים לבית הדין הרבני הגדול ובתי הדין הרבניים האזוריים. ישיבה זו בוטלה מיד עם היוודע דבר הפיטוריןמתפקיד שרת המשפטים, למרות שכל יתר חברי הוועדה כבר התכנסו לישיבה ולמרות שעל פי החוק אפשר היה לקיים את הישיבה ולבחור דיינים".

היועץ המשפטי לבתי הדין מוסיף ומתריע בשם הראשון לציון הרב יצחק יוסף כי כבר כיום קיימים פיגורים רבים בקביעת מועדי דיון, במתן החלטות ופסקי דין וסידורי גיטין. דחיות דיונים עקב הרכבים חסרים הם בגדר מעשה יום ביומו.

לטענתו הולכת ומתגברת התופעה שבני זוג מגיעים לסידור גט שנקבע להם מראש והם נאלצים לשוב לביתם חפויי ראש, עקב חסרונם של דיינים מכהנים, היעדרות בלתי צפויה של דיין עקב מחלה, וטיפול של דיינים בבקשות דחופות יותר בהתאם לסדרי עדיפויות אד-הוק. קיימת פגיעה קשה מאוד בזכות של בעל דין לערעור עקב זמני המתנה ארוכים מאוד עד לשמיעת הערעור מזה (פעמים רבות עשרה חודשים ויותר) ועד למתן פסק הדין בערעור מזה: "אין מדובר עוד בעומסים מקובלים אלא בעומסים חריגים. עומסים אלו פוגעים מן הסתם גם באיכות הדיון ובאיכות מלאכת הפסיקה, ואנו מצרים על כך מאוד – וכדי בזיון וקצף!".