אאא

מחיר הדלק צפוי לרדת בסוף החודש הקרוב בכ-55-60 אגורות לליטר ובכך להגיע לרמתו הנמוכה זה ארבע שנים. כך מעריכים היום (ראשון) גורמים במשק הדלק. הירידה הדרמטית מגיעה על רקע הצניחה החדה של מחירי הנפט בעולם בחודשים האחרונים, ירידה של כ-40 אחוז.

בקרב נהגים רבים קיימת תחושה של אכזבה מכך שמחיר הדלק יירד רק בכ-60 אגורות בעוד מחיר הנפט צנח ב-40 אחוז. עם זאת, קיים קשר בין מחירה העולמי של חבית נפט למחיר הבנזין בארץ, אך לא מדובר ביחס שווה אחד לאחד.

מחיר הבנזין בארץ מורכב ממספר רכיבים. הרכיב הראשון הוא מחיר הבנזין הבינלאומי שנקבע בארבעת ימי המסחר האחרונים של כל חודש בבורסת הדלקים והוא מהווה 35% ממחיר הבנזין הסופי בתחנות הדלק.

הרכיב השני הינו "מס הבלו" - מס שנקבע על ידי משרד האוצר ומוטל גם על הסולר ודלקים נוספים. הבלו מהווה לא פחות מ-41 אחוז ממחיר הבנזין.

בנוסף, נלקח בחשבון גם מרווח השיווק של תחנות הדלק - כ-9% ממחיר הבנזין. בנוסף על כל אלה, מוטל המע"מ בשיעור של 15%.