אאא

עם תחילתם של ימי החנוכה הנעלים, מתפרסמת היום קריאת קודש מיוחדת על-ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל  לחזק את ימי החנוכה כימים של חיזוק בהתמדת התורה ולא חלילה שיהיו כימי רפיון והתרחקות מהתורה הקדושה.

על קריאת הקודש חתמו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן הגר"ש וואזנר, מרן הגר"ח קניבסקי, הגר"נ קרליץ וראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין, ובה הדגישו את מעלתם המיוחדת של ימים אלו, שבהם נמסרו זדים ביד עוסקי תורתך.

גדולי הרבנים מעוררים בשנים האחרונות על דבר החיזוק הנדרש מבני התורה בימי החנוכה. בהוראתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מתקיימים בימי החנוכה כהרגלם סדרי הלימוד בישיבות "ארחות תורה" ו"תורה בתפארתה", כאשר אף השיעורים היומיים נמסרים ללא הפסקה תמידים כסדרם.

כמו כן, בהוראתו של ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין מתקיימים בימי החנוכה כהרגלם סדרי הלימוד בישיבת פוניבז', כאשר אף בשבת חנוכה נשארים תלמידי הישיבה להגות בתורה בין כתלי הישיבה.

במכתבם המיוחד כותבים מרנן ורבנן: "לבני הישיבות והכוללים ה' עליהם יחיו, הן מודעת סגולת ימי החנוכה בהם ביקשו זדים להשכיחם תורתך, וברחמי השי"ת גברו בני חשמונאי והעמידו התורה בישראל, וכבר כתב השל"ה הק' שימים אלו מסוגלים להתמדת התורה יותר מבשאר ימים".

"ועל כן ראוי בימי החנוכה להתחזק ביותר בעסק התורה ובעמלה, וח"ו שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקות מלימוד התורה הק', ויפה עשו בישיבות הקדושות שהנהיגו חיזוק סדרי הלימוד בחנוכה", כותבים גדולי ישראל.

את מכתבם מסיימים מרנן ורבנן בברכה נאמנה, "ולשומעים ינעם ותבוא עליהם ברכת טוב".