אאא

כנס חיזוק והוקרה לתומכי ישיבת "גאון יעקב", נערך במוצאי שבת האחרונה בהשתתפותו של נשיא הישיבה מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ובנוכחות קהל גדול של נגידים בביתו של ישראל רייסנר, מנכ"ל ויו"ר אגודת 'שתילים'.

במרכז המעמד נשמעו ברוב קשב דבריו של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן שליט"א שהאציל מברכותיו על הנוכחים, ואמר: "תתברכו בכל טוב בכל הברכות שנאמרו בתורה, השכר של תומכי תורה אין לתאר ואין לשער, שכל התורמים יזכו לכל טוב ברוחניות ובגשמיות הם ובניהם עד סוף כל הדורות".

לאחר מכן, התכבד ח"כ משה גפני לשאת את דבריו. בפורום מצומצם זה חשף בפני המשתתפים את אשר היה על ליבו בשנתיים האחרונות עת כיהנה ממשלת הזדון החולפת בתפקידה.

גפני פתח ואמר בדברי פרשת השבוע, על יוסף שהיה בן זקונים של יעקב - "בן זקונים הוא לו בר חכים הוא לו". וכתבו בספרים הק', שיעקב אבינו ע"ה לימד לו מה שלמד בשם ועבר. "ויש להבין מה המשמעות של 'תורת שם ועבר' שלימד דווקא ליוסף ולא לשאר האחים?".

"אלא ששם ועבר היו בדור המבול ובדור הפלגה, דור שאינם שומרי תורה ומצוות, וזהו אפוא העניין של תורת שם ועבר. ברוח קדשו של יעקב שידע שיוסף ישתקע במצרים לבדו, לימד אותו כהכנה לתקופה קשה זו. יש גם לזכור שתקופת לימוד התורה של יעקב בישיבת 'שם ועבר', 14 שנים, סייעה לו עצמו: 'עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי'", הסביר גפני.

וכאן חשף ח"כ גפני טפח מתחושותיו לאחר השנתיים האחרונות, ובלבטים שהיו מנת חלקו אותם חלק עם מנהיגי הדור בכל התקופה הזו, על-מנת לשאוב ולקבלמהם עצה ותבונה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אמרתי למרן ראש הישיבה", אמר ח"כ גפני, "שלדעתי היו צריכים לקבוע חג ביום שהממשלה הזאת נפלה. אנשים אמנם יודעים, אבל לא ירדו לפרטי הפרטים. לפני שנה וחצי פחדנו וחששנו מאד, שהגענו למצב עליו התבטא מרן הרב שך זצוק"ל שניאלץ כולנו ללמוד תורה בחוץ לארץ. אי אפשר היה בשום-אופן לעצור את לפיד שהתכוון להיות ראש הממשלה. ידענו את כל התכניות שלו. אמנם גזירת הגיוס היא הגזירה הכי קשה אבל לא היחידה. לא היתה דרך נראית לעין שאפשר היה לעצור אותו. אם כי אף אחד לא התייאש ולא הרים ידיים, אלא ההיפך, נלחמנו בהוראת מרן ראש הישיבה, שמי שראה את הצער שיש לו בעניין הזה, לא ראה צער מימיו".

"בחסדי ה' יתברך, בכזאת מהירות הכל התהפך עד שהיום לפיד כבר כמעט ולא שווה. גם האופן, המהירות והעוצמות שזה קרה, בעומק השנאה והתיעוב שנוצרו והפרידו בינו ובין ראש הממשלה, אין בפי מילה אחרת אלא: זה 'נס' שאין בעל הנס מכיר בניסו", אמר גפני, "כעת, צריכים אולי לכוון בנס חנוכה, לנס שהיה לפנינו - בימים ההם בזמן הזה".

גפני סיכם כי "בישיבת 'גאון יעקב' רואים את התורה באמת שלה, ישיבה שצריכים עבורה לעשות הכל כתשובת המשקל לאותם גזירות שזממו עלינו".

אורח הכבוד הנגיד שמואל בנימין שפירא שהגיע במיוחד מוינה בירת אוסטריה ליטול חלק במעמד הנכבד, אמר בדבריו, כי "אי אפשר לעמוד ולא להיות נפעם מעוצמת מסירות הנפש שרואים על מרן ראש הישיבה שליט"א, שאינו מבקש דבר לעצמו וכל מה שיש לו בעולמו אינו כי אם להרבות, להרביץ ולהפיץ תורה בישראל ובמיוחד בקרב צעירי הצאן".