אאא

פיגועי הטרור האכזריים בצרפת ובפרט מותם הטראגי של ארבעת הרוגי הטבח בסופרמרקט היהודי הכשר בפריז, גורמים לתחושות חרדה ודאגה של יהודים ברחבי צרפת כמו גם בשאר העולם המערבי מכך שהאיסלאם הקיצוני מרים ראש ומתפשט בכל רחבי אירופה תוך סכנה ליהודים המקומיים.

בקרב יהודי צרפת כמו גם בקרב אנשי הממשל חלוקות הדעות האם הגיעה העת לעזוב הכל ולעלות לארץ ישראל או שאולי ניתן להגביר את האבטחה הכללית ולהישאר לגור בניכר.

מתברר כי גם גדולי ישראל נכנסים לעובי הקורה בשאלה קריטית זו כמו גם בדאגה הכללית לשלומם של יהודי צרפת.

בערב שבת סיפרו המקורבים למרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי על השתלטות המחבל על הסופר הכשר ולקיחת בני הערובה. מרן הגר"ח קניבסקי הורה בעקבות המצב לנשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן להורות לבחורי הישיבה לומר פרקי תהילים.

ואכן בישיבת פוניבז' נאמרו תפילות ופרקי תהילים בהשתתפות אלפים, לפני תפילת מעריב בליל שבת, זאת לאור המצב הקשה בצרפת עם בני הערובה באותם שעות.

שעה קלה לאחר צאת השבת סיפרו בני הבית למרן שר התורה על האסון הקשה ועל ארבעת ההרוגים היהודים. מרן הגר"ח נאנח בצער ובכאב והוסיף כי "גם זה הינו חלק מחבלי משיח".

כששאלו מקורביו מה ניתן לעשות לאור המצב, אמר הגר"ח: "להתחזק בתורה ותפילה".

בנוסף, שאלו אותו המקורבים בשם תושבים מצרפת החוששים להמשיך לגור שם זאת לאור המצב הקשה שנוצר והמתיחות הגדולה מה עליהם לעשות. מרן הגר"ח השיב: "שיעלו לארץ ישראל, ארץ הקודש".

בתוך כך יצויין כי אמש התעניין שר התורה במצבו של הגר"א פינקל וביקש לומר תהילים לרפואתו וביקש שיורו לעשות כן גם היום בשעת הניתוח כשהוא מבקש את שמו ושם אמו להתפלל לרפואתו.