אאא

הטבח בפריז: הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שיגר איגרת מיוחדת לקהילה הצרפתית בעקבות הפיגוע המזעזע במרכול הכשר בפריז שבצרפת.

"בלב קרוע ומורתח, כאשר דמעות בעיניי ומחשבותיי עמכם, כותב אני לכם, בני הקהילה בפריז, שבצרפת", כותב הרב הראשי לקהילה היהודית: "יחד עם יהודי העולם כולו, נחרדנו לשמוע אודות הפיגוע הנורא שאירע באיטליז הכשר בפריז, בו נרצחו ארבעה יהודים קדושים וטהורים, שעלו בסערה השמימה ונעקדו על קידוש השם, רק בשל היותם יהודים, ואשר נרצחו בדמי ימיהם דווקא במקום שבו ביקשו להקפיד על אכילת מאכלות כשרים, כיהודים מאמינים".

הגר"ד לאו ממשיך וכותב לאנשי הקהילה היהודית בצרפת כי "הפיגוע הרצחני אשר החסיר פעימה בליבו של כל יהודי באשר הוא, מישראל ומצרפת, מארה"ב ומהעולם כולו, הצטרף לאווירה הקשה השוררת בימים אלו בארצכם, צרפת, כאשר מחבלים צמאי דם מנסים לפגוע באזרחים חפים מפשע. עינינו דמעה, ליבנו נחרד מכאב, ומחשבותינו עמכם, בימים קשים וכואבים אלו".

"חובתנו וחובת השעה שאנו חיים בה כעת", מבקש הרב הראשי, "לא להיחלש או לחשוש, להפך, עלינו להתחזק, לשפר אורחות חיינו, 'בין אדם לחבירו', נהיה אחים לצרה, חברים באהבת אמת, וברוב חסד. נתחזק בהקפדה בנושא הכשרות ואכילת המאכלים הכשרים - אל מול הפיתויים הרבים העומדים בפני יהודי הארץ והגולה, ונזכור את אותם קדושים וטהורים אשר מגיעים ברגעים אלו אל מתחת לכיסא הכבוד, יחד עם מלאכי עליון, והקדושים מכל תפוצות ישראל אשר נרצחו, נטבחו ונהרגו במהלך ההיסטוריה הכאובה מדם של בני עמנו.

"תפילתנו שנזכה בקרוב להתגשמות הפסוק: 'ובאו האובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים', שנזכה שעם ישראל מכל תפוצות הגולה יתאחד בארץ ישראל, מעל רגבי האדמה אשר ייחלו לה אבותינו ואבות אבותינו, ואשר הובטחה לנו ע"י בורא העולם, הקב"ה".

את האיגרת המיוחדת מסיים הגר"ד לאו וכותב: "לא נותרו בפי דברי נחמה עבור האלמנות, היתומים, ההורים, המשפחות השכולות, מלבד התפילה הנאמרת בכל בית אבל, בתפילה מלב כאוב, כי "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים". כי רק ביד בורא העולם, אבינו מלכנו, רחום וחנון - הכוח לנחמכם. ויה"ר שלא תדעו עוד צער כל ימי חייכם, אכי"ר".