אאא

התייחסותם של היומונים החרדיים הבוקר (שלישי) לשובו של אריה דרעי לראשות תנועת ש"ס, מעניינת כאשר כל אחד מהעיתונים מתייחס לכך מזווית אחרת המלמדת על עוצמת שיתוף הפעולה הקיימת (או שלא) בין המפלגות החרדיות.

עיתון "המודיע" בכותרת בולטת בעמוד השני מפרסם כי "הרב אריה דרעי חזר להנהיג את תנועת ש",ס זאת עקב ההוראה החד משמעית שניתנה לו על ידי מועצת חכמי התורה של ש"ס והאחריות הרובצת על כתפיו".

העיתון מזכיר את הודעתו של יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ יעקב ליצמן שבירך את דרעי על חזרתו והודיע כי שיתוף הפעולה בין המפלגות יימשך.

העיתון "יתד נאמן" מדווח כי "ח"כ הרב אריה דרעי החליט לשוב ולעמוד בראש תנועת ש"ס לאחר שנשיא מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שלום כהן הורה לו לשוב לתפקידו".

לדברי העיתון, "ההודעה התקבלה בשמחה ובקורת רוח בקרב חברי הכנסת החרדיים מאחר והיא תסייע לשמירה על כוחה של הנציגות החרדית בכנסת אשר זקוקה להגדלת כוחה על מנת לעמוד כנגד הגזירות הקשות שניחתו על עולם התורה ע"י הממשלה המתפרקת".

בעיתון "הפלס" נכתב דיווח לקוני לפיו "שבועיים אחרי שהגיש את מכתב התפטרותו מהכנסת הודיע אתמול אריה דרעי כי בכוונתו להישאר בתפקידו כיו"ר ש"ס גם בקדנציה הבאה".

בעיתון "המבשר" של תנועת שלומי אמונים לא נרשמה התייחסות לחזרתו של אריה דרעי.