אאא

הקלנועית של גדולי הדור: במשך שנים השתמש מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל בקולנועית של ארגון 'יד שרה' ששמשה אותו לנסיעה מביתו ברחוב חנן 10 לבית הכנסת הצמוד לביתו.

ל"כיכר השבת" נודע כי הקלנועית הובאה בימים האחרונים לעיר העתיקה בכדי לשמש את ראש ישיבת "פורת יוסף" ונשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן.

הקלנועית תשמש את הגר"ש כהן לנסיעה מביתו שבעיר העתיקה להיכל ישיבת 'פורת יוסף'.

"זה חוסך למרן זמן יקר בדרך להיכל הישיבה", מסביר אחד ממקורבי הגר"ש כהן.

"מדובר בסגירת מעגל", אומר אחד מנאמניו של ראש הישיבה הגר"ש כהן, "אותה קלנועית ששימשה את מנהיג הציבור הליטאי משמשת כעת את מנהיג הציבור הספרדי מרן הרב שלום כהן, הרב שמח שהדבר חוסך לו את הזמן של ההליכה ברובע היהודי".