אאא

קק"ל הודיעה ללשכת ראש הממשלה כי בכוונתה שלא לחדש את האמנה החתומה בינה ובין המדינה ולפיכך, תוכל קק"ל להפריד את קרקעותיה מניהולה של רשות מקרקעי ישראל ולמעשה לנהוג בהם - לשווקם או לא - לפי ראות עיניה. מדובר בהליך שקק"ל לא ביצעה מעולם. המכתב נשלח אתמול לאחר שכבר לפני כמה שבועות אישר דירקטוריון קק"ל את ההחלטה לאיום בדבר אי חידוש האמנה, אך מדובר לפי שעה במכתב איום קצר וטכני, שאינו מפרט את הרקע לדברים.

ברקע המכתב, הניסיונות המאומצים שנעשו השנה להחיל שקיפות על הגוף שמנהל מיליארדי שקלים בשנה אך אינו נתון לפיקוח כלשהו. כך למשך היתה אמורה קק"ל להיכלל בתקציב המדינה הקרובה בסעיף המחייב אותה להעברת כמיליארד שקלים מכספיה למדינה. היה זה השנה גם מבקר המדינה שהחליט כי מבחינה משפטית, קיומה של האמנה בין קק"ל למדינה הוא שמאפשר לו עילה חוקית להחיל בקרה שלו על הגוף.

מדובר באמנה שנחתמה בשנת 1961 ואשר מסדירה את ההתנהלות בין הצדדים סביב ניהול הקרקעות שבידי ק"קל אל מול המדינה. בקק"ל נערכים למאבק בנושא וצפויות התפתחויות נוספות במאבקם למניעת השקיפות והבקרה על הארגון.