אאא

לאחר ההתנגדות הנחרצת מצד ראשי המועצות הגובלות באלעד להרחבת גבולותיה של העיר החרדית, התקיימה ישיבה נוספת של הוועדה שהוקמה במשרד הפנים, בהשתתפות המתנגדים והתומכים.

בישיבה, שהתקיימה במועצה המקומית כוכב יאיר, הציג ראש העיר את דרישות העירייה, בליווי מצגת מפורטת שהראתה את אי הצדק שנעשה בחלוקת הגבולות וההכנסות לעיר אלעד, מול שכנותיה. בין היתר הוא הראה את הפער הגדול של ההכנסות פר נפש. כמובן, לרעת אלעד.

הדרישות העיקריות הן כי יש לבצע את הצדק באמצעות חלוקה מחודשת, תוך הענקת פתרון מידי לצד יצירת פתרון ארוך טווח. הפתרון המידי הוא באמצעות חלוקת הכנסות מהאזורים התעסוקתיים הקיימים, זאת לצד חלוקת גבולות מחודשת, שהיא תהליך ארוך טווח, אך יאפשר בעתיד יצירת מקורות הכנסה נכונים ויציבים לאלעד.

לדבריו של ראש העיר הצטרף דווקא מן העבר השני, מר דלג'ו, שאמר כי הוא מסכים עם 99 אחוזים מדברי ראש העיר הרב פרוש, אך לדבריו, המדינה היא זו שאמורה להעניק את הפתרונות, ולא המועצה האזורית דרום השרון.

ראש העיר השיב לו כי הוא מוכן שעם ייצובה של העיר, וקבלת חלוקת גבולות חדשה, ניתן יהיה להשיב חלק מחלוקת ההכנסות, אולם בשלב זה, על העיר להתייצב כלכלית, ולשם כך נדרשת חלוקת הכנסות מידית, שתסיר את אי הצדק שנעשה עד כה.

בתוך כך, מתברר כי במקביל לוועדת הגבולות וההכנסות, מתקיימים מגעים שוטפים בין ראש העיר לראש מועצה אזורית דרום השרון, כדי להגיע להבנות והסכמות בנושא, שייתרו את ההתמקחות בוועדה. בעירייה אומרים כי רצון טוב יש בשני הצדדים, ויתכן שאכן יגיעו להסכמות שיהיו מקובלות על כל הצדדים, תוך הידברות והבנה.

במהלך השבועות האחרונים התקיימו פגישות ארוכות, שהתמשכו לכדי עשרות שעות, בהשתתפות ראש העיר, הצוות המקצועי ומהצד השני נציגי מועצה אזורית דרום השרון. ואכן, בעירייה מציינים כי במהלך הפגישות נוצרה פריצת דרך משמעותית שתאפשר הבנות וקבלת החלטות בנושא.

ראש העיר הרב ישראל פרוש אומר כי "כולם מסכימים שהמצב הנוכחי הוא לא נכון ולא הוגן כלפי אלעד, וזה דבר חשוב לפני כל דיון וקביעת החלטות. יש לנו סייעתא דשמיא שכל הגורמים אכן מבינים את העוולה, ואנחנו מקווים שנצליח להביא שינוי משמעותי ויציבות כלכלית לאלעד באמצעות חלוקה מחודשת ונכונה".

"בשבועות האחרונים רשמנו התקדמות גדולה מאוד בהבנות, ואחרי שנים ארוכות, ניתן לומר בזהירות שאנו לפני סיוע משמעותי מאוד בייצובה הכלכלי של העיר, באמצעות הכנסות מאזורי המסחר והתעשייה הסמוכים לנו. זאת כמובן במקביל להוספת מקומות עבודה רבים לתושבי העיר". הוסיף ראש העיר.