אאא

לאחר התנגדות נחרצת וכנגד כל הסיכויים, ועדת הבחירות קיבלה החלטה דרמטית כי הבחירות אלקטרוניות להסתדרות הציונית לא יתאפשרו בשבתות ובמועדי ישראל.

לפני מספר ימים החלו ההצבעות לבחירות נציגי ההסתדרות הציונית העולמית בארצות הברית. כל יהודי מגיל 18 המתגורר בארצות הברית רשאי להיכנס לאתר האינטרנט המיועד לכך ולהשתתף בבחירת 145 נציגי ארצות הברית לקונגרס הציוני ה- 37. המועד האחרון להצבעה הוא בעוד מספר חודשים.

חבר הכנסת לשעבר יגאל ביבי, ראש הסיעה הספרדית הציוניות העולמית אוהבי ציון שנוסדה על ידי הרב עובדיה יוסף והמתמודדת לראשונה בבחירות, גיבש קואליציה הכוללת את סיעת הליכוד, המזרחי, הקונסרבטיבים ועוד, אשר פנתה לוועדת הבחירות הראשית ודרשה שלא לאפשר הצבעה בשבתות וחגים. בין הסיבות שפורטו בפני הועדה הוא הרצון לשמור על הסטטוס קוו עליו הוחלט בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, לפי הצעתו של הרצל, אשר לפיה תישמר השבת במוסדות הציוניים.

כמו כן, ציין ביבי במכתבו שהבחירות צריכות להיות שוויוניות ודמוקרטיות, ולא יתכן שיהיה למפלגות שאינן שומרות שבת מספר רב יותר של ימים להצבעה- דבר הפוגע בערך השוויון. עוד הוסיף ביבי שההסתדרות הציונית פועלת למען חיזוק הזהות היהודית ומורשת ישראל, ושהצבעה בשבת סותרת את הערכים הללו. הסיעה הרפורמית הביעה התנגדות עזה למניעת ההצבעה, ודרשה בתוקף שהחלטת ועדת הבחירות בארצות הברית, שהצבעה תתאפשר בשבתות, תישאר על כנה.

יו"ר ועדת הבחירות, השופט בדימוס עזרא קמא ועו"ד ירון ארן והפרקליט הראשי עו"ד ברוך רובין קבלו את דרישת רוב הסיעות שהתנגדו לחילול השבת, ודחו את טענותיהם של הרפורמיים, ופסקו כי אין לקיים הצבעה בשבת בארצות הברית, ודרשו לעצור את פעילות האתר בשבת ובחג. מנגד, ועדת הבחירות בארצות הברית השיבה שרצוי היה להתייעץ איתה בנושא, אך תכבד את ההחלטה, וכך נרשם ניצחון חשוב לאורתודוקסים בארץ ובעולם.

יגאל ביבי, יו"ר המועצה הציונית בישראל: "אני שמח על כך שוועדת הבחירות המרכזית החזירה בהחלטתה האמיצה את כבודה של השבת, ונתנה ביטוי ממשי לערכי השוויון והדמוקרטיה".