אאא

תחת הכותרת "קריאה אל יהדות הגולה" מפרסמים חברי בד"צ "העדה החרדית" קריאה ליהודי צרפת ואירופה שלא להשתכנע ממסרי הממשלה הקוראים לעלות לישראל בשל גל הפיגועים שהתרחש במדינה והחשש מפני התקפות טרור נוספות.

"בצער רב קיבלנו את הידיעה המרה יחד עם כל בית ישראל", כותבים הרבנים, "על הריגת כמה מבני ישראל היד ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די".

"אולם על דעתה באנו כי בעקבות המאורעות עושים ראשי המדינה תעמולה גדולה לקרוא אל יהדות צרפת ואירופה בכלל לעלות לארץ הקודש. ועל כן פונים אנו אל אחינו בני ישראל החרדים לדבר ה' שלא יטו אוזנם לקול התעמולה הזאת וכל עוד אינם יודעים היכן יתחנכו בניהם ובנותיהם שיחיו בדרך התורה המסורה לנו הצרופה לא יעלו לארץ הקודש", כותבים חברי הבד"צ.

חברי הבד"צ מסבירים: "כי הסכנה מרובה מרשת אשר טומנים להם ראשי השלטון כפי שעשו בעבר עם יהדות הגולה ילדי טהרן ועוד קבים אשר לדאבון לב אבדו מעדת בני ישראל החרדים ועזבו מקור מים חיים לחצוב בארות נשברות אשר לא יכילו המים ונטמעו בכור ההיתוך החילוני רחל".

"שמעו אל דבר ה'", הם כותבים, "אל תפקירו את חינוך בניכם ובנותיכם בעבור תעמולה לאומית זולה של כוחי ועוצם ידי אשר השמידו חלק גדול מכלל ישראל רחל. שמרו מכל משמר על חינוך צאצאיכם ובני ובנות ישראל הבחורים והבתולות לא יעלו לארץ הקודש כל עוד אינם יודעים היכן יהיה מקום חינוכם ולימודם הראוי בדרך התורה".

לסיום הם כותבים כי "בזכות השמירה על טהרת חינוך הדורות נזכה כולנו יחד לקיבוץ נדחי ישראל במהרה בימינו אמן".