אאא

מליאת מועצת עיריית בית שמש אישרה את תקציב העירייה לשנת 2015 ברוב קולות של 10 תומכים מול 7 מתנגדים מהאופוזיציה.

מסגרת התקציב 2015 עלתה בעשרה מיליון שקלים ועומדת על 371 מיליון שקלים, לא כולל תקציבי פיתוח (תקציב בלתי רגיל) העומדים על כ- 200 מיליון שקלים נוספים.

לאור הנחיית ראש העיר משה אבוטבול, ניתן דגש רב לשקיפות מלאה בנבכי ספר התקציב, והנהלת העירייה כולה, המורכבת מחברי הקואליציה, ישבה פעמים רבות לצורך גיבוש התקציב בתיאום ובשותפות מלאה של כל הסיעות החברות בקואליציה.

ראש העיר משה אבוטבול אמר בדיון כי "המציאות שנכפתה על העיר, של שתי מערכות בחירות בשנה האחרונה הקשו מאוד על תפקוד העירייה בתקופה זו, ובעקבות הקיצוץ המתמשך במענקי האיזון של משרד הפנים והעובדה שאין תקציב מאושר למשרדי הממשלה לשנת 2015, מחייבים התייחסות מיוחדת של העירייה. לכך הקמתי 'מטה להתייעלות עירונית' שבראשו יעמוד מנכ"ל העירייה עו"ד מתתיהו חותה ויכלול את גזבר העירייה העירייה רו"ח אריה ברדוגו, הרב מרדכי דירנפלד ממונה כספים ובעלי תפקידים בכירים רלוונטיים, בשיתוף פעולה מלא הדוק של חברי הנהלת העיר, כל אחד בתחומו, יקיימו חשיבה מחודשת בסדיר העדיפויות העירוניים ובניהול מושכל".

חבר מועצת העיר מרדכי דירנפלד ממונה תיק כספים, אמר כי "בשנת התקציב הבאה, נתמקד בהגדלת ההכנסות העירוניות, אם במיצוי אפיקי ההכנסה הקיימים, ואם במציאת מקורות הכנסה חדשים כשיווק אזור התעשייה החדש והבאת מפעלים וחברות היי טק לעיר, דבר שיסייע לקופת העירייה וגם למקומות עבודה לתושבים".