אאא

מספר שעות לאחר פנייתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לוועדת הבחירות בנוגע לדבריו של הרב מרדכי בלוי בנוגע להצבעת נשים חרדיות בבחירות הקרובות, על כך שלכאורה איימו על נשים חרדיות לבל יעזו להתמודד בבחירות, יו"ר ועדת הבחירות מגיב על כך בתקיפות.

במכתב ששיגר הערב (חמישי) לראשי הסיעות ולמשפטנים כתב השופט סלים גובראן: "הדברים שכתבה שם, ודאי תסכימו, מדברים בעד עצמם. וכאשר הדברים הקשים מגיעים מהמשנה ליועץ המשפטי בעצמה, על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, ניתן להניח כי יש דברים בגו, והעניין נבדק טרם פנייה. ברי, כי ככל והאמירות המתוארות בפנייה אכן נאמרו, לא מן הנמנע כי הן עולות לכדי עבירה פלילית".

השופט ביקש להוסיף על מכתבה של המשנה ליועץ המשפטי. "אנו חיים במדינה דמוקרטית, ועל כך גאוותנו. הדמוקרטיה מתבטאת בשני מובנים: רצון העם (מובנה הפורמאלי) וזכויות אדם (מובנה המהותי). ניסיון להשפיע - תוך איומים - על אזרח מלבחור על פי צו מצפונו (ואף להתמודד בבחירות), פסול באופן חמור ויש להוקיע פרקטיקה זו בכל אופן, ככל שהיא קיימת".

"בהתאם לכך", כותב השופט, "אני מוצא חומרה יתרה באמור במתואר במכתבה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. ודוק; אם תוגש אליי עתירה במסגרתה יוכח כי המתואר במכתב מבוצע הלכה למעשה, ונעשים צעדים למנוע מנשים חרדיות לבחור בהתאם לצו מצפונם או להתמודד בבחירות, לא אהסס לעשות שימוש בסמכויות שהוקנו לי על פי דין".

"יובהר, למען הסר ספק – כי כמובן שאין במכתב זה כדי להעיד או לרמוז על פעולה פסולה של הנמענים הנכבדים. אולם, נוכח החומרה שמצאתי בפנייה, קיימת לדעתי חשיבות כי תהיו מודעים לעמדתי העקרונית בדבר, לעתיד לבוא". כתב השופט לסיום.