אאא

בפרשתנו אומר ה' למשה כי בכניסתם לארץ יתכן מצב בו הבנים הקטנים שלא היו שותפים לתהליך הגאולה ישאלו מהי עבודת הפסח.

יש לדבריו של ה' למשה משמעות כפולה: האחת, כי יפרו בארץ, והשנייה, שעליהם להתמודד עם העובדה שיתכן ובניהם יחסרו יהדות בסיסית.

הסיבה בגללה בוחר ה' להודיע לו עוד קודם יציאתם ממצרים על כך רק כדי שידעו בני ישראל שאין סיבה שיעלו לארץ אם לא בשביל שידעו מהו עם יהודי.

במצב בו מחד אנו בארצנו אך מאידך רבים מבני הנוער חסרים יהדות בסיסית שהם זקוקים וצמאים לה, אני רואה בהחדרת ערכי היהדות לנוער, ערך עליון.

במפלגתנו חרתנו על דגלנו את אחדות העם, כי אני מאמין שאחדות כזאת תביא את בשורת היהדות לעם.

רק עם אחדות כזאת ננצח את אויבנו מסביב.

שבת שלום ומבורך!

אלי