אאא

הדבר שאני מאמין שאף אחד מאיתנו לא האמין שהוא יהיה עד להם היא תופעת ההפגנות המנוהלות על ידי קומץ רעשני של בחורי ישיבות האמורים בו בזמן שהם צועקים 'געוואלד' לשבת רכונים על גבי הגמרות.

ההפקרות הזאת מחייבת את כולנו לפתוח את אישוני העין שנרדמו או התעייפו מהמעשים הנלוזים הללו שבצעדי ענק מובלים אותנו אל עבר פי שחת ותהומות נשיה.

כאילו והכול נעשה הפקר

מאימתי יצאו בחורי ישיבות לסגור צמתים ולהיות חלק ממנגנוני הלחימה מול הממסד. גם המבוגרים שבינינו עומדים פעורי פה לנוכח ההקצנות המתרחשות מול עינינו בקצב מסחרר.

תמהני היכן הם האחראים המבוגרים שנותנים שחרור לפורקנם של צעירים משולהבים עם גיצי אש רושפים מעיניהם לכול בדל של פעולה קיצונית ומסעירה ככל העולה על מוחם הקודח.

למה לא נשמע קולם של אלו שנותנים בצורה עקבית דרור וחופש פעולה לכול נער הולל ופוחז.

מאן דהוא מהציבור הנאור יכול לדמיין מול עיניו שחתנו לעתיד מבורך בעיטורי כבוד של המפגין הלאומי חוסם צמתים, העומד בגבורה מול לחץ סילוני מי המשטרה בעוז ותעוזה.

מי הוא זה אשר לוקח על עצמו את האחריות להפוך את עולם התורה למערב פרוע.

התשובה האמיתית לכול התמיהות הללו טמון בראשית דרכם. כאשר ניתנה האות הראשוני לפתוח חזית נגד זקני ומנהיגי הדור. כבר אז ראו גדולים וחכמים מה תהיה אחריתם וסופם. כבר אז צפו וראו אנשי אמנה איך הם מאבדים כל זהות הקשורה לבני התורה.

כמו כל דבר בבריאה חובה מוטלת עלינו ללמוד ממנה דבר מה. עלינו לראות בחוש את חסד הבורא אשר השאיר לנו לפליטה את גדולי האומה להיות לנו לעיניים מובילות בדרך ישרה על פי תורתנו הקדושה ולא להיתפס לאותם גחמות של הקצנה מזויפת שאין בינה לדרך התורה מאומה.