אאא

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) את העתירות שהוגשו נגד הסדר הטיעון בין הפרקליטות לאדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, והוסיף את המבקרים בחצרות הרבנים.

העתירות הוגשו בין היתר משום שהרב ומשפחתו העניקו ראיונות לכלי התקשורת ובהם הראיון אותו העניק הרב עצמו ל"כיכר השבת" בערב יום הכיפורים.

העותרות, תנועת אומ"ץ והתנועה לאיכות השלטון, דרשו למצות את הדין עם כל המעורבים בתיק. אומ"ץ דרשה להורות לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד תת-ניצב אפרים ברכה, נוכח עדותו של הרב יאשיהו פינטו.

השופט כתב בהחלטתו כי אין עילה להתערבות בהחלטות קודמות שהתקבלו בסוגיית ההסדר: "לאחר בחינת טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי הסכם זה איננו נקי מקשיים, אך נוכח שיקול הדעת הרחב המסור ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה, אין עילה להתערבות בהחלטותיהם, שאינן נגועות בחוסר סבירות קיצוני או בפגם אחר המצדיק את התערבותנו".

השופט מתח ביקורת מרומזת כנגד אחת העותרות וטען כי לא היה בידיהם מספיק הוכחות לטענותיה: "נחה דעתי, כי המשיבים בדקו היטב ובאופן יסודי את החשדות שהתעוררו נגד תנ"צ ברכה, ולא עלה בידי אומץ להצביע על פגם כלשהו בהחלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית או משמעתית נגד תנ"צ ברכה. לפיכך, הגעתי לכלל מסקנה, כי דינן של העתירות להידחות".

השופט, מצטרף לביקורת הנוקבת כנגד רמי דרג המבקרים אצל רבנים ואמר כי מדובר ב"תופעה חברתית בלתי ראויה" כלשונו.

"הנני רואה לומר מספר מילים בנוגע לתופעה שבמסגרתה אישי ציבור, ובהם קציני משטרה בכירים, מסתופפים בחצרותיהם של רבנים מסויימים", כותב השופט, "לטעמי, מדובר בתופעה חברתית בלתי ראוייה, וזאת בעיקר כאשר הרב שאליו נקבצים אישי הציבור, חורג מייעודו, ועושה שימוש במעמדו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הידע התורני ועם הסמכות ההלכתית שלו. לכך עשויות להיות השלכות שאינן תמיד חיוביות, עד כדי פגיעה באמון הציבור באותם גורמים בעלי מעמד במגזר הציבורי".

"לסיכום", כתב השופט בהתייחסו לפסק הדין, "מצאתי כי בנסיבות העניין אין עילה להתערבות בהחלטותיהם של המשיבים, בנוגע לשתי העתירות שלפנינו, ולפיכך, אציע לחברתי ולחברי לדחות את העתירות, מבלי שייעשה צו להוצאות".