אאא

ביקרתי השבוע בקרית גת אצל משפחות המיועדות לפינוי.

השבת אנו קוראים את עשרת הדברות שהם הבסיס לתורת ישראל כולה.

עשרת הדברות מחולקים שווה בשווה בין עניינים של בין אדם לחברו לעניינים שהם בין אדם לבוראו.

יוצא אם כן, שהצורך להתנהל כראוי בעניינים שהם בין אדם לחברו, הוא לא פחות חשוב מהצורך לקיים את המצוות שהם בין האדם לקדוש ברוך הוא.

הצורך לדאוג לחלש, להימנע מעשיית רע ובכלל לא לאפשר מצב בו יש אנשים שווים פחות הוא ציווי מהתורה השווה לכל מטלה דתית אחרת.

אנחנו כמפלגה חברתית שחרטה על דגלה גם את המחוייבות למסורת ישראל, מחוייבים פעמיים ( !! ) לדאוג לכל אותם שקופים בחברה שנשארו מאחור.

על פי מסורת ישראל אסור לאפשר את פערי המעמדות הללו, אנחנו נשנה את זה.

שבת שלום!