אאא

הגאון הרב משה פינטו ראשי ישיבת "פאר משה" בפתח תקווה מונה לשמש כראש מטה בני התורה והתברך במעונו של נשיא מועצת החכמים הגאון רבי שלום כהן תוך שהוא מקבל ממנו הנחיות. אל הביקור התלווה עו"ד סיני גלבוע אשר במשך שנים מסייע לתנועת ש"ס.

הרב פינטו שטח בביקורו אצל נשיא מועצת חכמי התורה את השאלות העומדות על הפרק בדבר פעילות בני התורה.

הגר"ש כהן בחן את הדברים ואמר: "עת לעשות לה' הפרו תורתיך, במערכה הזו תלויים גופי תורה ועל כן כולם מצווים להירתם". הגר"ש הכריע כי בני התורה יצאו לפעולה מיד לאחר הפורים וכבר בשעות סדר ב' ועד הערב יפעלו בני השיבות והכוללים לחיזוק התנועה הקדושה.

באשר לישיבות הקטנות אמר הגר"ש כהן כי רק תלמידי שיעור ג' יצאו לפעול ורב ביום הבחירות באזורי הקלפיות.

בנוסף הוחלט כי בחורי ישיבות לא ייצאו לחוגי בית לאור השאלות שנשאלים באמונה וכדומה, ועל כן בני הישיבות ירוכזו באולם ענק בישיבתו של הגר"מ פינטו כששם יוצבו עמדות של מאות טלפונים ובני הישיבות יקבעו עם המשפחות חוגי בית שאליהם יגיעו אברכים בלבד.

לסיום בירך הגר"ש כהן את הגר"מ פינטו שיזכה לקדש שם שמיים במלאכתו ולהביא את הבשורה הטובה לעולם התורה.