אאא

ממצאי דו"ח מבקר המדינה שהותרו הצהריים (שלישי) לפרסום מעלים כי אל המעון הפרטי של בני הזוג בנימין ושרה נתניהו הוזמן חשמלאי פרטי - בסופי שבוע ואף ביום הכיפורים. החשמלאי המסויים, כך מציין המבקר, הוזמן בניגוד להנחיות "ועדת השלושה" שפסלה את העסקתו מחמת היותו ידיד של משפחת נתניהו וחבר מרכז הליכוד.

"על פי נוהל ביצוע עבודות במעון הפרטי, כאשר מתעורר ספק אם העבודה המבוקשת במעון הפרטי נכללת בהוצאות שעל המשרד לממן, נדרש אישור מראש של ועדת השלושה" כותב המבקר יוסף שפירא בחלקו של הדו"ח העוסק בהוצאות מעון ראש הממשלה.

"בשלהי 2009 פנה סמנכ"ל בכיר למבצעים ונכסים, לוועדת השלושה וביקש את אישורה להתקשרות עם חשמלאי בהסכם מסגרת בסך 50,000 שקלים, לשם ביצוע עבודות חשמל דחופות במעון הפרטי. בביקורת נמצא, כי חברי ועדת השלושה ציינו שעובדי אגף משאבים חומריים במשרד רה"מ הם המבצעים במהלך השבוע את עבודות החשמל הנדרשות במעון הפרטי, אולם הסמנכ"ל הבכיר למבצעים ונכסים טען כי יש צורך בהתקשרות לצורך סופי שבוע, ולימי חול לאחר שעות העבודה, שאז עובדי המשרד אינם זמינים. זאת אף שצוין לפניו כי בתי ראשי הממשלה שכיהנו בעבר תוחזקו אך ורק על ידי עובדי משרד רה"ם, גם לאחר שעות הפעילות ובסופי שבוע".

בעקבות הבקשה, אישרה ועדת השלושה התקשרות מסגרת עם חשמלאי, בכפוף לכך ש"עבודות החשמל יבוצעו על ידי החשמלאי רק בסופי שבוע ואחרי שעות העבודה, ורק אם מדובר בעבודה דחופה שאינה סובלת דיחוי ליום חול". עוד נקבע כי ההתקשרות לא תהיה עם החשמלאי הפרטי עמו משפחת נתניהו נוהגת לעבוד.

 (צילום: פלאש 90)
מבקר המדינה יוסף שפירא (צילום: פלאש 90)
הגדלה

בדו"ח צויין כי החשמלאי המדובר אותו 'פסלה' הוועדה היה באותה תקופה חבר מרכז הליכוד, ועלתה טענה כי בני משפחת נתניהו נהגו לעבוד אתו בעבר. עוד נאמר כי בחגיגות ה"מימונה" בפסח 2010 אירח החשמלאי את בני משפחת נתניהו.

"המשרד פנה לארבעה חשמלאים וקיבל מהם הצעות מחיר. החברה שהציעה את ההצעה הזולה ביותר נפסלה, מאחר שהחשמלאי עמו משפחת נתניהו נוהגת לעבוד היה מנהל עבודה בכיר בה. בעקבות כך הוחלט לקבל את הצעת החברה השנייה - הזולה משלוש ההצעות הנותרות.

למרות ההנחייה לא להעסיק את החשמלאי המדובר, התברר מבדיקת המבקר כי החברה שנבחרה לבסוף הודיעה כי אותו חשמלאי מדובר הוא קבלן המשנה מטעמה והוא זה שיבצע את העבודות במעון. כך שבפועל מי שביצע את העבודות היה החשמלאי ש'נפסל' על ידי הוועדה. 

"למרות הנחיית ועדת השלושה שלא להתקשר עם חשמלאי א', נעשתה אפוא התקשרות שאפשרה את העסקתו לשם ביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי. זאת, תוך מצג מטעה שלפיו ההתקשרות הרשמית הייתה עם קבלן אחר, אך בפועל, חשמלאי א' ביצע את העבודות מטעמו כקבלן משנה" קובע מבקר המדינה.

המבקר מוסיף כי "מעיון בפלט החיובים עבור העבודות שביצע העסק הזוכה עולה כי בתוך שלושה חודשים, ספטמבר עד נובמבר 2009, נוצלו 10,500 שקלים שהם כ-70% מסכום הזמנת המסגרת בסך 15,000 שקלים שנועדה לשנה שלמה. יתר על כן, נמצא כי בשלושת החודשים האלה נרשמה קריאת שירות כמעט בכל סוף שבוע, לרבות ביום כיפור".

 (צילום: פלאש 90)
יהודים מתכוננים ליום כיפור. במעון ראש הממשלה - כך לפי המבקר - הזמינו עבודות חשמל ביום הקדוש (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
הגדלה

לפי הבדיקה, החשבות ואגף נכסים ומבצעים במשרד ראש הממשלה לא קיימו מעקב אחר קצב מימוש סכום המסגרת בכדי לעמוד על סבירותו. עוד עלה כי מי שהזמינו את החשמלאי לטפל במעון הייתה רעיית ראש הממשלה הגב' שרה נתניהו ומזכירותיה: "אין כל בקרה ביחס לצורך בעבודות המוזמנות, ואין כל בקרה לבדוק האם העבודה בוצעה בפועל היות והכל נסגר בין (החשמלאי) לבין רעיית ראש הממשלה ומזכירותיה".

"לדעת משרד מבקר המדינה" נאמר בדו"ח, "מאחר שקבלן המשנה קיבל הוראות ישירות מרעיית ראש הממשלה וממזכירותיה בלא שדווח על כך לגורמים הרלוונטיים במשרד רה"מ, לא ניתן היה לבדוק את נחיצותן ואת דחיפותן של העבודות, ולוודא שאכן מדובר בעבודות דחופות שאי-אפשר לבצען ביום חול על ידי עובדי המשרד וכך לחסוך את ההוצאות האמורות. במהלך הביקורת נמצא כי אין חשבונות לחודשים דצמבר 2009 - מאי 2010; עובדי יחידת הבנא"ם במשרד אינם יודעים כמה עבודות בוצעו בתקופה זו, והאם עלותן חורגת מסכום המסגרת וכי נסיונות לקבל פירוט עבודות או קבלה לא צלחו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

עוד עלה כי לא בוצעה בכמה מהמקרים התאמה בסיסית בין חיובי הקבלן ובין הצעת המחיר הזוכה, ואף שולם לו סכום גבוה מזה שהציע בהצעת המחיר שהגיש ועל בסיסה נבחר לכאורה כמגיש ההצעה הזולה לאחר פסילת הצעת המחיר של חברה א'. "כך, למשל, ב-26.9.09 וב-28.9.09 חויב המשרד בסך 250 ש"ח עבור תוספת שבת, אף שבהצעת המחיר נקבע שסכום התוספת יהיה 120 ש"ח" קובע המבקר.

 (צילום: פלאש 90)
החשמלאי ש'נפסל' הועסק גם ביום כיפור (סריקה)
הגדלה

בשנת 2010 כתבה בתרשומת עצמית היועצת המשפטית בעקבות פגישה עם המנכ"ל וראש הלשכה דאז של ראש הממשלה: "ראוי שרה"מ ימנע ממצב שבו המשרד מתקשר עם ספק שנתן לו שירות קבוע באופן פרטי. ברור שניתן היה לפנות למציעים אחרים ופנייה דווקא לספק שנתן שירות קודם לכן, והתקשרות איתו, יוצרות את החשש כי בגלל שירותיו שניתנו באופן פרטי, נוצרה העדפה לטובתו, ולא מסיבות ענייניות המשרתות את טובת העניין".

המבקר קובע בעניין זה: "לדעת משרד מבקר המדינה, יש לחזק את מנגנוני הבקרה על התקשרויות המשרד, כדי למנוע התקשרויות עם גורמים שיש חשש כי הם מקורבים בדרך זו או אחרת לראש הממשלה או למשפחתו".

יועץ התקשורת ניר חפץ אמר בתגובה לממצאי הדו"ח כי: "משפחת נתניהו ביצעה בדיקה ומצאה ששנים רבות מאוד הם לא שהו בבית בקיסריה ביום כיפור, וכנראה חלה טעות ברשימות. המשפחה לא הקפיצה את החשמלאי ביום כיפור".