אאא
אלפים מאנשי 'הפלג הירושלמי' ו'העדה החרדית', השתתפו אמש  בירושלים בקבלת פנים לבחורי הישיבה שנכלאו בכלא הצבאי באשמת עריקות, בשל סירובם להתייצב ולהסדיר את הדיחוי.
 
במעמד נכחו רבנים וראשי ישיבות, ובראשם הגר"ש אוירבעך, שלמרות הציפיה כי ידבר על הבחירות הקרבות, לא דיבר עליהם אלא רק על גזירת הגיוס. 
 
"כיכר השבת" מגיש תמליל של דבריו ותיעוד וידאו בלעדי  של חלק מנאומו:
 
הרב אוירבעך פתח בדברים על המעמד הגדול ובתוך דבריו אמר: "הבחורים היקרים הם שלוחי דרחמנא ושלוחי דידן, וראויים הם שהמלאכים ישימו עליהם כתרים של 'נעשה ונשמע'. זהו מצב של מעט מן האור, ובעצם הרבה מן האור שדוחה את החושך.
 
"אבל צריך לזכור: אנו נמצאים בשמחה גדולה על עמידתם הגאה של בני הישיבות. אולם עם זאת, אל לנו לשכוח שאנו במצב של עת צרה היא ליעקב, צרה גדולה מאוד, כאשר מבית ומחוץ עומדים עלינו לכלותנו".
 
"גדולי הדורות ובראשם מרן החזון אי"ש זעקו על משמר התורה בעולם הישיבות. כבר הזכרנו את דברי הרב מטשעבין שבשעה שהזכירו לפניו את ענין גיוס בני הישיבות, חוורו פניו כסיד וכמעט שהתעלף ואמר כי אין סכנה גדולה יותר לכלל ישראל מאשר מצב זה שנוגעים בלב עצמו".
 
הגר"ש המשיך: "ב"ה יש כאן בחורים שהקב"ה זיכה אותם בשליחות לעמוד על משמר הדת ולא להיות מושפעים כלל. 'עת צרה היא ליעקב' בשעה שכזו הקב"ה תובע מאיתנו להתחזק יותר ולהתעצם בלימוד התורה. וזכות קיום התורה ומסירות הנפש של גיבורי החיל בני הישיבות תגן עלינו והיא שתביא את הגאולה השלימה".