אאא

חיזוק לאריה דרעי: האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא הודיע היום כי הוא תומך בתנועת ש"ס והבטיח ברכות למי שיסייע ליו"ר התנועה אריה דרעי.

דרעי הגיע הצהריים (שלישי) למעונו של רבי יקותיאל, שאמר לו: "זכית, אשריך. מרן פאר הדור שם אותך שתהיה יו"ר ויש לך ברכה. הברכה שלו תלווה אותך והזכות שלו ושל אבותינו הקדושים יהיו לך לחן וחסד וסייעתא דשמיא גדולה. אתה מעל הכל אז הברכה שורה איתך".

"הברכה שורה לכל מי שיעזור לך, לכל מי שיעמוד איתך" הוסיף האדמו"ר, "תהיה לו ברכה גדולה ומבורכת מן השמיים ממרן פאר הדור ומאבותינו הקדושים. הם יגנו בעדך ותהיה הצלחה גדולה. אשרי כל מי שעוזר לש"ס, אשריו ואשרי חלקו. יהיה מבורך בכל הברכות וזכות אבותינו הקדושים ומרן בשמיים יברכו את כולם, שיהיה להם ישועות גדולות ויהיה להם ברכות גדולות שהם שותפים לחיזוק התורה, לחיזוק הקדושה, לחיזוק הטהרה".

האדמו"ר סיים את דבריו בשבח לדרעי: "אשריך רבי אריה שעשית דברים גדולים, ותמשיך ותעשה דברים גדולים מאד וה' יהיה בעזרך. אבותינו הקדושים ילוו אותך וכל אשר תעשה תצליח ותעלה מעלה מעלה ותהיה לך ברכה גדולה ותהיה מבורך בכל הברכות".

"בעזרת האל וישועתו ישועות גדולות לכלל ישראל לזכות כל מי שיעזור לש"ס ויהיה שותף בכל התורה וירא"ש וקדושה וטהרה. ותהיה הראש המוביל בכל הדברים. אשריך רבי אריה שה' ישמרך ויחייך תהיה מבורך יהי רצון" הוסיף המקובל.