אאא

חיזוק נוסף לאלי ישי בציונות הדתית: הרב עמיאל שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, שיגר הערב (שלישי) מכתב לפעילי מפלגת "יחד- העם אתנו", והביע את תמיכתו במפלגה.

"לכנס הפעילים" כותב הרב שטרנברג במכתבו, "חבר אני לכל אשר יראוך. יראת השם תשיגנו חיל לצאת לישועה ולהוביל פעלים למען ה' ותורתו, עמו וארצו ומדינתו".

בהמשך כותב הרב שטרנברג: "ויראו כל עמי הארץ שבחוץ ובפנים ששם ה' נקרא עלינו ... להרים דגלה של תורה ואמונה בריבוי חיוב ומיעוט שלילה, לכונן את בית ישראל כולו על צדקת דרכו". המכתב נחתם במילים: "יחד שבטי ישראל".

מוקדם יותר, הודיע המקובל רבי יורם אברג'ל על תמיכתו בתנועתו של ישי: "אבקש מחברי תנועת ש"ס שייקחו את שיקוליי בהבנה ובשמחה ולאחר יום הבחירות נעשה הכל לאחד את השורות ולנהוג בשיתוף פעולה למעון כבוד שמים כי מטרה אחת היא לנו לשמח את מרן זצוק"ל שכל ימיו אהב את האחדות וחיזק את המסורת בכל שכבות העם".